• Sách tham khảo
  • 378.597 B454M
    <40=Bốn mươi> năm Khoa Ngữ văn - Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2 (1975-2015)
DDC 378.597
Nhan đề <40=Bốn mươi> năm Khoa Ngữ văn - Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2 (1975-2015)
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2015
Mô tả vật lý 180tr. : ảnh ; 24cm
Tóm tắt Giới thiệu quá trình 40 năm hình thành, xây dựng và phát triển của khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Tập hợp những bài viết, bài văn, thơ là những tình cảm, những kỉ niệm không thể nào quên của đại diện các thế hệ cán bộ, sinh viên nhà trường
Từ khóa tự do SP2
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Lịch sử hiện đại
Từ khóa tự do Văn
Tác giả(bs) CN Bùi, Minh Đức
Tác giả(bs) CN Vũ, Ngọc Doanh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Tuyết Minh
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam#a2200000ui#4500
00135937
0021
004EB0E62FC-47A1-4D42-8018-169BC9BC6B7B
005202211251412
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20221125141246|zlienhtb
040 |aTVSP2
041 |avie
044 |avm
08204|a378.597|bB454M
245 |a<40=Bốn mươi> năm Khoa Ngữ văn - Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2 (1975-2015)
260 |aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2015
300 |a180tr. : |bảnh ; |c24cm
520 |aGiới thiệu quá trình 40 năm hình thành, xây dựng và phát triển của khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Tập hợp những bài viết, bài văn, thơ là những tình cảm, những kỉ niệm không thể nào quên của đại diện các thế hệ cán bộ, sinh viên nhà trường
653 |aSP2
653 |aVăn học hiện đại
653 |aLịch sử hiện đại
653 |aVăn
690 |aTuyển tập
70010|aBùi, Minh Đức
70010|aVũ, Ngọc Doanh
70010|aNguyễn, Thị Tuyết Minh
852 |aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d1
911 |aHoàng Thị Bích Liên

Không tìm thấy biểu ghi nào