Ngày đăng bài: 20/01/2020 10:58
Lượt xem: 2502
Cơ cấu tổ chức

Thông tin chung

         Tên đầy đủ: Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà nội 2

         Địa chỉ: Nhà A2, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, số 32, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

         ĐT: 0211.3863.195


         Tổng số cán bộ: 27 cán bộ, trong đó 13 cán bộ có trình độ thạc sỹ,  10 cán bộ có trình độ đại học, 04 cán bộ có trình độ cao đẳng và trung cấp.