Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Tất cả)
Giáo trình Đá cầu / Đặng Ngọc Quang (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu sơ lược lịch sử môn đá cầu, kĩ thuật, chiến thuật đá cầu, phương pháp giảng dạy, tổ chức thi đấu và một số điều luật thi đấu đá cầu cơ bản

Giáo trình Đá cầu : Sách dùng cho sinh viên đại học và cao đẳng sư phạm TDTT / Nguyễn Hữu Thái b.s. (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu sơ lược lịch sử môn đá cầu. Hướng dẫn kĩ thuật, chiến thuật đá cầu, phương pháp giảng dạy, tổ chức thi đấu và trọng tài đá cầu

Luật thi đấu Đá cầu (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu những quy định cụ thể trong luật thi đá cầu về sân, lưới, cột lưới và ăng ten, quả cầu, trọng tài và ghế trọng tài, đấu thủ, trang phục, thay người...

Phương pháp giảng dạy và huấn luyện Đá cầu (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Hướng dẫn kỹ thuật đá cầu và phương pháp giảng dạy huấn luyện môn thể thao này. Kỹ thuật phát cầu, đá má trong, đánh đầu, huấn luyện tâm lý thi đấu...

Sổ tay giáo viên chủ nhiệm trường Trung học cơ sở vùng khó khăn nhất / Nguyễn Dục Quang (ch.b.),... (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Khái quát đặc điểm tâm sinh lí học sinh trong công tác giáo viện chủ nhiệm. Đặt ra một số kĩ năng cần thiết của giáo viên chủ nhiệm trong trường Trung học cơ sở vùng khó khăn nhất

Những tình huống giáo dục học sinh của người giáo viên chủ nhiệm / Nguyễn Dục Quang, Lê Thanh Sử, Nguyễn Thị Kỷ (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Khái quát một số vấn đề chung và phân loại tình huống giáo dục học sinh. Đưa ra những tình huống giáo dục học sinh ở trung học phổ thông.

Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông / PGS.TS. Hà Nhật Thăng (ch.b.), Nguyễn Dục Quang, Nguyễn Thị Kỷ (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Xác định rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ, chỉ ra những nội dung và cách thức thực hiện các công tác chủ nhiệm lớp trong giai đoạn hiện nay.