Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Tất cả)
Giáo trình phương pháp giáo dục thể chất trường học / Lê Trường Sơn Chấn Hải (ch.b.), Vũ Tuấn Anh, Hà Minh Dịu,... (10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày các phương pháp và kĩ thuật dạy học, giáo dục thể chất trường học. Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Phương pháp biên soạn tài liệu giảng dạy, kiểm tra đánh giá trong giáo dục thể chất

Giáo trình Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất : Tài liệu dành cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất / Lê Trường Sơn Trấn Hải (ch.b.),... (10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày về lý luận và phương pháp giáo dục thể chất. Mục đích, nhiệm vụ và nguyên tắc chung của nền thể dục thể thao nước ta. Phương tiện, nguyên tắc giáo dục thể chất. Dạy học động tác trong giáo dục thể chất. Giáo dục tố chất thể lực. Hình thức buổi tập trong thể dục thể thao

Giáo trình xây dựng và phát triển chương trình giáo dục thể chất trường học / Lê Trường Sơn Chấn Hải (ch.b.), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Thị Hà,... (10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Cung cấp kiến thức, kỹ năng về phương pháp xây dựng và phát triển chương trình giáo dục thể chất, giúp sinh viên sau khi ra trường có khả năng phân tích, đánh giá và tổ chức triển khai thực hiện chương trình một cách có hiệu quả trong thực tiễn giáo dục nhà trường

Bác Hồ với giáo dục - đào tạo và tâm nguyện của nhà giáo đối với Bác Hồ (2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Tập hợp các bài viết, bài nói, thư, điện văn,...của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục - đào tạo; bài tham luận của các nhà giáo in trong các tạp chí, kỷ yếu khoa học đã được công bố

PISA và những vấn đề của giáo dục Việt Nam. Nội dung và phương pháp đánh giá của PISA. Điểm mạnh và hạn chế của PISA. Bài học thành công và thất bại qua PISA / Nguyễn Thị Phươ ... (3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu chung về PISA (đánh giá chất lượng học sinh quốc tế). Trình bày phương thức đánh giá, các kết quả, các vấn đề rút ra từ PISA

Những tấm lòng:Kỷ niệm 35 năm thành lập trường và 27 năm đào tạo tại Xuân hòa (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)

Cuốn sách phản ánh một cách sinh động, có hệ thống quá trình xây dựng, phát triển của Nhà trường trong 35 năm qua, góp phần giáo dục truyền thống quý báu của các thế hệ thầy cô, cán bộ và người học của Trường, hun đúc lòng tự hào và quyết tâm xây dựng Trường ngày càng phát triển trong tương lai.

<40=Bốn mươi> năm Khoa Ngữ văn - Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2 (1975-2015) (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:1)

Giới thiệu quá trình 40 năm hình thành, xây dựng và phát triển của khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Tập hợp những bài viết, bài văn, thơ là những tình cảm, những kỉ niệm không thể nào quên của đại diện các thế hệ cán bộ, sinh viên nhà trường

<30=Ba mươi> năm khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:1)

Giới thiệu quá trình 30 năm hình thành, xây dựng và phát triển của khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Tập hợp những bài viết, bài văn, thơ là những tình cảm, những kỉ niệm không thể nào quên của đại diện các thế hệ cán bộ, sinh viên nhà trường

Hướng dẫn giáo viên trung học cơ sở thực hiện dạy học theo chương trình mới : Theo Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 / Nguyễn Thanh Nga (ch.b.),... (5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường cấp trung học cơ sở. Một số hoạt động xây dựng kế hoạch giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Minh hoạ kế hoạch dạy học và giáo dục môn học, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp gắn với sản xuất kinh doanh địa phương