Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Tất cả)
Thực trạng kinh tế, xã hội nông thông Việt Nam từ năm 2006 đến năm 2016Khoá luận tốt nghiệp đại học Tưởng Thị Ánh ; TS. Nguyễn Văn Dũng (Hướng dẫn khoa học)

Làm rõ những nhân tố tác động, thực trạng kinh tế, xã hội nông thôn Việt Nam từ năm 2006 đến năm 2016. Qua đó, rút ra một số nhận xét để thấy rõ hơn kinh tế, tế xã hội nông thôn trong thời kỳ Đổi mới ở Việt Nam.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam (1987-2017)Khoá luận tốt nghiệp đại họcPhạm Thị Lan Anh ; ThS. Nguyễn Thuỳ Linh (Hướng dẫn khoa học)

Khái quát yếu tố tác động đến hoạt động FDI. Phân tích thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Phân tích tác động của hoạt động vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tới kinh tế, xã hội tại Việt Nam.

Đông Kinh nghĩa thục và việc tiếp thu tư tưởng dân chủ tư sản đầu thế kỉ XX ở Việt NamKhoá luận tốt nghiệp đại học Nguyễn Ngọc Ánh ; TS. Ninh Thị Sinh (Hướng dẫn khoa học)

Làm rõ những tư tưởng dân chủ tư sản mà Đông Kinh nghĩa thục đã tiếp nhận qua đó làm sáng tỏ vai trò, vị trí của Đông Kinh nghĩa thục trong phong trào Duy Tân của đất nước giai đoạn đầu thế kỉ XX.

Thiết kế bộ công cụ hỗ trợ chuỗi hoạt động học của học sinh sử dụng ứng dụng Canva trong dạy học phần Lịch sử Việt Nam cận đại lớp 11Khoá luận tốt nghiệp đại học Nguyễn Thu Ph ...

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc thiết kế bộ công cụ hỗ trợ chuỗi hoạt động học của học sinh với sự hỗ trợ của ứng dụng Canva trong dạy học Lịch sử (DHLS). Khảo sát cơ bản đối với giáo viên và học sinh ở một số trường học để đánh giá thực trang sử dụng bộ công cụ hỗ trợ chuỗi hoạt động học của học sinh trong bộ môn Lịch sử. Đề xuất quy trình thiết kế và một số biện pháp sử dụng bộ công cụ hỗ trợ chuỗi hoạt động học của học sinh với sự hỗ trợ của ứng dụng Canva.

Hợp tác kinh tế giữa Lào với các nước trong khu vực tiểu vùng sông Mekong mở rộng (1992-2020)Khoá luận tốt nghiệp đại học Lò Thu Thảo ; TS.Nguyễn Thị Tuyết Nhung (Hướng dẫn kh ...

Nghiên cứu cơ sở hình thành hợp tác kinh tế giữa Lào với các nước tiểu vùng sông Mekong mở rộng và các lĩnh vực hợp tác kinh tế giữa Lào với các nước trong khu vực Tiểu vùng sông Mekong mở rộng từ năm 1992 đến 2020.

Mối quan hệ giữa Xiêm với Trung Quốc (1351- 1767)Khoá luận tốt nghiệp đại họcHà Kiều Ánh ; TS. Nguyễn Văn Vinh (Hướng dẫn khoa học)

Nghiên cứu là đi sâu tìm hiểu rõ hơn về mối quan hệ của vương quốc Xiêm với Trung Quốc trong giai đoạn thế kỷ XIVXVIII trên các lĩnh vực: Chính trị- an ninh, kinh tế, bang giao, triều cống và các mối quan hệ khác.

Vai trò của phụ nữ Mỹ trong thời kì Nội chiến (1861 - 1865)Khoá luận tốt nghiệp đại họcBùi Thị Hồng Hạnh ; TS. Nguyễn Thị Nga, TS. Nguyễn Thị Bích (Hướng dẫn khoa học)

Phân tích bối cảnh và quan niệm về địa vị của phụ nữ Mỹ trước Nội chiến. Khái quát vai trò của phụ nữ Mỹ thời kỳ trước Nội chiến bao gồm: thời kỳ thuộc địa, thời kỳ lập quốc và giai đoạn từ sau chiến tranh giải phóng dân tộc đến năm 1861. Phân tích Nội chiến (1861 - 1865) và những yêu cầu mới đặt ra. Hệ thống hóa vai trò của phụ nữ Mỹ trong thời kỳ Nội chiến trên hai phương diện: vai trò trên chiến trường và vai trò ở hậu phương. Từ đó, làm thay đổi cách nhìn nhận, đánh giá của công chúng đối với vị thế của phụ nữ.

Nghiên cứu hình thức, phương pháp dạy học bài Điều lệnh đội ngũ từng người có súng cho sinh viên ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Trần Tiến D ...

Nghiên cứu cơ sở lý luận về hình thức, phương pháp dạy học bài Điều lệnh đội ngũ từng người có súng cho sinh viên ở cơ sở giáo dục đại học. Tiến hành khảo sát về hình thức, phương pháp dạy học bài Điều lệnh đội ngũ từng người có súng cho sinh viên ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Đề xuất ra hình thức, phương pháp dạy học phù hợp đối với bài Điều lệnh đội ngũ từng người có súng cho sinh viên ở trường Đại học sư phạm Hà Nội 2.

Nghệ thuật huy động sức mạnh tổng hợp của dân tộc Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ giai đoạn 1965-1975 : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Văn Nam ; Đại tá. ThS. Phạm V ...

Phân tích, làm rõ nghệ thuật huy động sức mạnh tổng hợp của dân tộc Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ giai đoạn 1965-1975. Rút ra ý nghĩa và những bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay để vận dụng vào công tác giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Xây dựng phong cách sư phạm quân sự cho sinh viên ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Anh Quân ; Đại ...

Phân tích một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng phong cách Sư phạm quân sự (SPQS) của SV ngành GDQP&AN Trường ĐHSP Hà Nội 2, trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp cơ bản để xây dựng phong cách SPQS cho SV ngành GDQP&AN Trường ĐHSP Hà Nội 2, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, hoàn thiện nhân cách người giáo viên, giảng viên GDQP&AN.