Duyệt theo bộ sưu tập Sách tham khảo (Tất cả)
Câu chuyện nghệ thuật=The story of art / Gombrich, E. H. ; Lưu Bích Ngọc (dịch) (5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu lịch sử nghệ thuật từ thời kỳ hang động cho đến những thử nghiệm hiện đại ngày nay và được xâu chuỗi thành một câu chuyện xuyên suốt, mà sợi chỉ dẫn dắt là mạch nguồn kết nối các sáng tạo nghệ thuật của con người qua từng thời kỳ, trong sự kế tiếp, biến chuyển, thay đổi và đột phá

Các hoạt động giáo dục dinh dưỡng - sức khoẻ cho trẻ mầm non : Theo chương trình giáo dục mầm non / Phạm Thị Mai Chi, Vũ Yến Khanh, Nguyễn Thị Hồng Thu (10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Cung cấp một số phương pháp, biện pháp, kĩ năng tổ chức hoạt động giáo dục dinh dưỡng - sức khoẻ cho trẻ lứa tuổi nhà trẻ và mẫu giáo

Các hoạt động tạo hình của trẻ mầm non : Theo Chương trình giáo dục mầm non / Lê Thị Đức, Lê Thanh Thuỷ, Phùng Thị Tường (10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày vai trò của hoạt động tạo hình trong việc giáo dục toàn diện cho trẻ mầm non; những đặc điểm phát triển khả năng tạo hình của trẻ mầm non và các phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ. Cung cấp một số phương pháp, biện pháp, kĩ năng tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non và các bước hướng dẫn trẻ làm đồ chơi

Dinh dưỡng và cách chế biến món ăn cho trẻ mầm non / Song Hà, Đỗ Huy (10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu 180 cách chế biến món ăn, nước uống cho trẻ mầm non, đồng thời đưa ra những vấn đề chung về việc cung cấp dinh dưỡng cho trẻ một cách hợp lí, khoa học và cảnh báo những món ăn không có lợi cho sức khoẻ và sự phát triển của trẻ

Thiết kế các hoạt động giáo dục trong trường mầm non theo chủ đề. Theo hướng tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi / Lê Thị Lượng, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Ánh TuyếtTập 2 ... (10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục trong trường mầm non cho trẻ 5 tuổi theo các chủ đề: mùa xuân, lễ tết, vật nuôi…

Thiết kế các hoạt động giáo dục trong trường mầm non theo chủ đề. Theo hướng tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi / Lê Thị Lượng, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Ánh TuyếtTập 1 ... (10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục trong trường mầm non cho trẻ 5 tuổi theo các chủ đề: chào hỏi, bản thân, gia đình, cây cối…

Lập kế hoạch thực hiện các hoạt động giáo dục trong trường mầm non theo chủ đề : Theo hướng tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi / Lê Thị Lượng, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn ... (10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày ngắn gọn, rõ ràng và linh hoạt các bài giảng theo chủ đề dành cho trẻ mẫu giáo lớn nhằm giúp giáo viên lồng ghép các nội dung phù hợp và phát triển tư duy của trẻ chuẩn bị bước vào lớp 1. Đặc biệt chú ý đến sự tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc