Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Tất cả)
Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xây dựng hệ thống video hướng dẫn học tập tại nhà cho trẻ 5 – 6 tuổi” : Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / Trần Thị Minh Hậu ; TS. An ... (1) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:4)

Ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng video hƣớng dẫn học ở nhà cho trẻ 5 - 6 tuổi tại Trường mầm non Cổ Bi, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội

Biện pháp sử dụng trò chơi học tập cho trẻ 5-6 tuổi làm quen với chữ cái ở các trƣờng mầm non huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc : Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / Kiều Thị Tú ... (1) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:1)

Nghiên cứu tìm ra các biện pháp sử dụng trò chơi học tập cho trẻ 5-6 tuổi làm quen với chữ cái ở các trường mầm non huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc.

Phát triển tính sáng tạo cho trẻ mầm non 5-6 tuổi qua hoạt động làm quen với truyện : Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / Nguyễn Thị Hồng ; TS. Dương Thị Thúy Hằng (Hướng dẫ ... (1) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:0)

Nghiên cứu thực trạng phát triển tính sáng tạo cho trẻ mầm non 5 – 6 tuổi qua hoạt động làm quen với truyện ở trường mầm non Dương Xá – Huyện Gia Lâm – Thành phố Hà Nội. Trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp phát triển tính sáng tạo cho trẻ mầm non 5 – 6 tuổi qua hoạt động làm quen với truyện.

Phát triển kĩ năng vận động tinh cho trẻ 24-36 tháng tuổi thông qua hoạt động Montessori ở trường mầm non : Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / Đỗ Thị Thu Thanh ; TS. Chu Thị ... (1) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:1)

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất một số biện pháp phát triển KNVĐT cho trẻ 24 – 36 tháng tuổi thông qua hoạt động MONTESSORI nhằm nâng cao hiệu quả phát triển KNVĐT cho trẻ.

Phát triển năng lực thích ứng với cuộc sống cho học sinh trong tổ chức hoạt động trải nghiệm ở tiểu học : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Nguyễn Thị Thơm ; PGS.TS. Phó Đứ ... (1) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:0)

Khảo sát và đánh giá thực trạng phát triển năng lực thích ứng với cuộc sống cho học sinh trong tổ chức hoạt động trải nghiệm ở tiểu học. Đề xuất và vận dụng biện pháp phát triển năng lực thích ứng với cuộc sống cho học sinh trong tổ chức hoạt động trải nghiệm theo loại hình sinh hoạt lớp ở tiểu học từ đó tổ chức thực sư phạm.

Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học môn Khoa học ở trường Vínschool : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Hoàng Thị Ngọc Tú ; PGS.TS. Nguyễn Đức ... (1) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:0)

Nghiên cứu lý luận và thực trạng giáo dục, nhằm phát triển năng lực hợp tác cho học sinh lớp 4 trƣờng Vinschool, đề xuất biện pháp phát triển năng lực hợp tác cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học môn Khoa học ở trường Vinschool đáp ứng yêu cầu của mục tiêu giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Giáo dục phòng, chống bạo lực học đường cho học sinh cuối cấp tiểu học theo tiếp cận kĩ năng sống : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Đặng Minh Nguyệt ; PGS.TS. Nguyễn Dục ... (1) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:0)

Nghiên cứu cơ sở lí luận và đánh giá thực trạng giáo dục phòng, chống bạo lực học đƣờng cho học sinh cuối cấp tiểu học theo tiếp cận kĩ năng sống. Đề xuất biện pháp giáo dục phòng, chống BLHĐ cho học sinh cuối cấp tiểu học nhằm trang bị những kiến thức, kĩ năng cần thiết giúp các em nhận diện và tự tin ứng phó hoặc tìm hiếm sự giúp đỡ khi có nguy cơ bị bạo lực học đường từ đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường.

Thiết kế quy trình trạm trung chuyển học tập trong dạy học theo hướng phát triển năng lực tính toán cho học sinh tiểu học : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Trịnh Thị Ngọc ... (1) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:0)

Nghiên cứu cơ sở lí luận về trạm trung chuyển học tập với tư cách là phương pháp dạy học tích cực theo hướng phát triển năng lực tính toán. Khảo sát và đánh giá thực trạng sử dụng trạm trung chuyển học tập trong dạy học tiểu học theo hướng phát triển năng lực tính toán. Đề xuất quy trình trạm trung chuyển học tập theo hướng phát triển năng lực tính toán cho học sinh trong dạy học các môn ở tiểu học, từ đó tổ chức thực nghiệm sư phạm.

Phát triển năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh cho học sinh trong dạy học môn Khoa học ở tiểu học : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Đàm Ngọc Thu ; TS. Lương ... (1) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:1)

Xác định các biện pháp nhằm phát triển năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên cho HS thông qua dạy học môn Khoa học Lớp 4, góp phần nâng cao chất lượng học tập môn Khoa học ở Tiểu học

Xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt lớp 4,5 theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ Văn 2018 : Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / Trương Thanh Hương ; ... (1) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:1)

Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực trạng của việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt lớp 4, 5 theo định hướng Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn 2018. Đề xuất nội dung điều chỉnh trong kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt lớp 4, 5 theo định hướng Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn 2018 nhằm nâng cao hiệu quả việc dạy học dạy học theo định hướng phát triển năng lực HS trong môn Tiếng Việt lớp 4, 5, giúp HS lớp 4, 5 có sự chuẩn kĩ lưỡng để có thể học lớp 6 Chương trình GDPT 2018.