Ngày đăng bài: 11/02/2020 14:48
Lượt xem: 4063
Nội quy

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

NỘI QUI PHÒNG ĐỌC TỔNG HỢP

 1. Xuất trình thẻ khi vào phòng
 2. Không mang mũ, nón, cặp sách, tài liệu riêng vào phòng
 3. Không mang tài liệu của phòng đọc ra ngoài.
 4. Tự chọn tài liệu, tiến hành thủ tục ghi mượn tại bàn thủ thư trước khi đọc.
 5. Đọc xong tiến hành thủ tục ghi trả và trả tài liệu tại bàn thủ thư.
 6. Không tự ý xếp tài liệu lên giá.
 7. Giữ gìn, bảo quản tài liệu cẩn thận, không gạch, xóa, viết, vẽ bậy lên tài liệu, không làm rách.
 8. Không tự ý sao chụp tài liệu, liên hệ với cán bộ khi có nhu cầu photo tài liệu
 9. Thực hiện nếp sống văn minh, trang phục lịch sự, giữ trật tự, vệ sinh phòng đọc.

10. Bạn đọc vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

                                                                                        

 

NỘI QUY PHÒNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

 1. Xuất trình thẻ thư viện (thẻ sinh viên)
 2. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng trang thiết bị.
 3. Không mang túi, cặp sách, đĩa CD và các vật dễ gây cháy nổ vào phòng
 4. Không được tự ý sửa chữa, xóa cấu hình, trình ứng dụng trên máy.
 5. Không chơi game, chat, những chương trình mang nội dung không lành mạnh.
 6. Chỉ sử dụng máy tính để tra cứu CSDL (KIPOS, online, truy cập Internet) vào mục đích phục vụ cho học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
 7. Có ý thức giữ gìn tài sản chung: Không tự ý tháo lắp bất cứ bộ phận nào của trang thiết bị không đưa tài sản của phòng ra ngoài.
 8. Đảm bảo an ninh mạng, có trách nhiệm phát hiện, tố cáo và ngăn chặn những hành vi sai trái của người khác.

 

NỘI QUY PHÒNG ĐỌC BÁO – TẠP CHÍ

 1. Xuất trình thẻ thư viện (thẻ sinh viên)
 2. Không mang mũ, nón, cặp, tài liệu riêng vào phòng, không mang tài liệu ra ngoài.
 3. Bạn đọc tự tìm tài liệu trên giá, mỗi lần lấy (mượn) không quá 03 cuốn. Đọc xong trả tại bàn Thủ thư.
 4. Giữ gìn bảo quản tài liệu cẩn thận, không gạch, xóa, viết vẽ, cắt xén hoặc làm rách tài liệu.
 5. Thực hiện nếp sống văn minh, trật tự, vệ sinh phòng đọc.

 

 

NỘI QUY PHÒNG MƯỢN

 1. Bạn đọc được mượn tối đa 5 quyển trong thời hạn 6 tháng. Nếu quá hạn không được mượn sách tiếp và phải nộp phí quá hạn 1000đ/1 quyển/1 ngày.
 2. Tài liệu mượn phải được hoàn trả trước khi sinh viên, học viên tốt nghiệp.
 3. Trường hợp tài liệu bị mất hoặc hư hỏng, phải bồi thường theo quy định của nhà trường.
 4. Quy trình mượn – trả sách
 • Bước 1: Tra cứu ký hiệu sách tại hệ thống tra cứu KIPOS
 • Bước 2: Trình thẻ + Phiếu mượn sách cho cán bộ → Ký sổ mượn hoặc ghi mượn điện tử bằng phận mềm KIPOS → Nhận sách và kiểm tra tình trạng sách.
 • Bước 3: Sau khi đọc xong, mang sách lên Thư viện để ghi trả điện tử hoặc gạch tên sách trong sổ mượn → Tiếp tục thực hiện thao tác theo Bước 1 để mượn tài liệu khác.

BAN CHỦ NHIỆM THƯ VIỆN