DDC 514.0076
Tác giả CN Bùi, Đắc Tắc
Nhan đề Bài tập không gian tôpô - độ đo- tích phân /Bùi Đắc Tắc, Nguyễn Thanh Hà
Thông tin xuất bản H. :Đại học Quốc gia Hà Nội,1999
Mô tả vật lý 238tr. ;20 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Đại học Sư phạm - Đại học Quốc gia Hà Nội
Tóm tắt Gồm gần 400 đề bài và lời giải bài tập không gian Tôpô - Độ đo - Tích phân dành cho sinh viên năm thứ 3 khoa toán trường đại học sư phạm
Từ khóa tự do Tích phân
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Tôpô
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thanh Hà
Địa chỉ 100Kho Mượn(22): KM19292-313
00000816nam a2200277 4500
00116517
0025
004TVSP2120016582
008120627s1999 vm| vie
0091 0
020|c21.000đ
039|a20210122195729|blibol55|y20120627084300|zanhbl
041|avie
044|avm
08214|a514.0076|bB510T
1001|aBùi, Đắc Tắc
24510|aBài tập không gian tôpô - độ đo- tích phân /|cBùi Đắc Tắc, Nguyễn Thanh Hà
260|aH. :|bĐại học Quốc gia Hà Nội,|c1999
300|a238tr. ;|c20 cm
500|aĐTTS ghi: Đại học Sư phạm - Đại học Quốc gia Hà Nội
520|aGồm gần 400 đề bài và lời giải bài tập không gian Tôpô - Độ đo - Tích phân dành cho sinh viên năm thứ 3 khoa toán trường đại học sư phạm
653|aTích phân
653|aGiáo trình
653|aBài tập
653|aTôpô
70011|aNguyễn, Thanh Hà
852|a100|bKho Mượn|j(22): KM19292-313
890|a22|b5|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM19292 Kho Mượn 514.0076 B510T Sách 1
2 KM19293 Kho Mượn 514.0076 B510T Sách 2
3 KM19294 Kho Mượn 514.0076 B510T Sách 3
4 KM19295 Kho Mượn 514.0076 B510T Sách 4
5 KM19296 Kho Mượn 514.0076 B510T Sách 5
6 KM19297 Kho Mượn 514.0076 B510T Sách 6
7 KM19298 Kho Mượn 514.0076 B510T Sách 7
8 KM19299 Kho Mượn 514.0076 B510T Sách 8
9 KM19300 Kho Mượn 514.0076 B510T Sách 9
10 KM19301 Kho Mượn 514.0076 B510T Sách 10