Duyệt theo bộ sưu tập Sách giáo trình (Tất cả)
Linguistics : An introduction to linguistic theory / written by Victoria A. Fromkin (editor) ... (2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giáo trình cung cấp kiến thức nền tảng cần thiết cho sinh viên ngành ngôn ngữ học: ngữ âm, âm vị học, cú pháp, hình thái, ngữ nghĩa,...

Complete IELTS : Bands 6.5-7.5 : Student's book with answers / Guy Brook-Hart, Vanessa Jakeman (2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Là cuốn giáo trình tiếng Anh cung cấp cho người học các kĩ năng cần thiết, các câu hỏi, ngữ pháp và từ vựng quan trọng để đạt tiếng Anh cao cấp (CEF) cấp độ C1

Complete IELTS : Bands 5-6.5 : Student's book with answers / Guy Brook-Hart, Vanessa Jakeman (2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Là cuốn giáo trình tiếng Anh cung cấp cho người học các kĩ năng cần thiết, các câu hỏi, ngữ pháp và từ vựng quan trọng để đạt tiếng Anh (CEF) cấp độ B2

Complete IELTS : Bands 4-5 : Student's book with answers / Guy Brook-Hart, Vanessa Jakeman (4) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Là cuốn giáo trình tiếng Anh cung cấp cho người học các kĩ năng cần thiết, các câu hỏi, ngữ pháp và từ vựng quan trọng để đạt tiếng Anh trung cấp (CEF) cấp độ B1

Complete First : Student's book with answers / Guy Brook-Hart, Alice Copello, Lucy Passmore,... (2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Là cuốn giáo trình giúp học viên tham gia kì thi B2 với đầy đủ các kĩ năng cần thiết phù hợp với người học đang hướng tới trình độ tiếng Anh B2

Compact : Preliminary for schools : B1 Student's books without answers / Sue Elliott, Amanda Thomas (2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giáo trình tiếng Anh với 8 chủ đề bao gồm phần ngữ pháp, từ vựng, đọc hiểu, viết, nghe và nói để học tiếng Anh trình độ B1