• Khoá luận
  • 519.2 NG527H
    Phương pháp xác suất trong tổ hợp :
DDC 519.2
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hường
Nhan đề Phương pháp xác suất trong tổ hợp : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Hường ; TS. Trần Vĩnh Đức (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2016
Mô tả vật lý 51tr. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán
Tóm tắt Giới thiệu phương pháp chứng minh bằng cách đếm. Tìm hiểu khái niệm về không gian xác suất hữu hạn và một số kiến thức có liên quan; về biến ngẫu nhiên và kỳ vọng. Đưa ra một số ví dụ ứng dụng.
Từ khóa tự do Xác suất
Từ khóa tự do Phương pháp chứng minh
Từ khóa tự do Biến ngẫu nhiên
Tác giả(bs) CN Trần, Vĩnh Đức
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00138534
0026
004FFEDA874-6BC9-404F-AD28-85398ABFC72C
008 2016 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20230614095223|zlinhnt
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a519.2|bNG527H
10010|aNguyễn, Thị Hường
24510|aPhương pháp xác suất trong tổ hợp : |bKhoá luận tốt nghiệp đại học / |cNguyễn Thị Hường ; TS. Trần Vĩnh Đức (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2016
300|a51tr. ; |c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán
502|aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Toán ứng dụng
504|aTài liệu tham khảo và Phụ lục: cuối chính văn
520|aGiới thiệu phương pháp chứng minh bằng cách đếm. Tìm hiểu khái niệm về không gian xác suất hữu hạn và một số kiến thức có liên quan; về biến ngẫu nhiên và kỳ vọng. Đưa ra một số ví dụ ứng dụng.
653|aXác suất
653|aPhương pháp chứng minh
653|aBiến ngẫu nhiên
691|aToán ứng dụng
70010|aTrần, Vĩnh Đức|e(Hướng dẫn khoa học)
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d0
911|aNguyễn Thị Tâm

Không tìm thấy biểu ghi nào