Duyệt theo bộ sưu tập Khoá luận (Tất cả)
Hình tượng con người lưu lạc trong Tuyển văn Nguyễn Một : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Phương Anh ; TS. Mai Thị Hồng Tuyết (hướng dẫn khoa học) (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:20)

Khái quát về hình tượng con người lưu lạc trong văn học và trong sáng tác của Nguyễn Một; Biểu hiện, ý nghĩa và phương thức xây dựng hình tượng con người lưu lạc trong Tuyển văn Nguyễn Một

Vận dụng phương pháp dạy học dự án vào dạy học nội dung “Thuyết trình và thảo luận một vấn đề” (Ngữ văn 10 – Bộ sách Cánh Diều) : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Lê Minh Anh; T ... (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:17)

Tìm ra những cách thức tổ chức dạy học nói và nghe trong đó có thuyết trình và thảo luận; giúp HS chủ động chiếm lĩnh, vận dụng kiến thức vào thực tiễn một cách hiệu quà, rèn luyện kỹ năng, phát huy năng lực, tính tích cực, chủ động, sáng tạo. tạo sự sôi nổi trong giờ học

Dạy học nói và nghe “Thuyết trình và thảo luận về một vấn đề xã hội” cho học sinh lớp 10 : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Phạm Thị Trung Anh ; TS. Phạm Kiều Anh (hướng dẫn kho ... (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:23)

Tìm ra được cách thức tổ chức dạy học nói và nghe “Thuyết trình và thảo luận về một vấn đề xã hội” để từ đó nâng cao hiệu quả, tạo hứng thú cho người học

Hướng dẫn học sinh lớp 10 đọc hiểu mở rộng khi dạy học văn bản nghị luận "Yêu và đồng cảm" : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Dương Ngọc Diệp ; TS. Phạm Kiều Anh (hướng dẫn kho ... (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:20)

Tìm ra cách thức rèn kỹ năng đọc hiểu mở rộng cho học sinh THPT trong quá trình học đọc hiểu văn bản nói chung, văn bản nghị luận nói riêng theo Chương trình Ngữ văn 2018

Rèn kĩ năng đọc hiểu thể loại kí trong dạy học văn bản Mãi mãi tuổi 20 : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Đinh Thị Hương Giang ; TS. Phạm Kiều Anh (hướng dẫn khoa học) (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:9)

Hướng tới việc rèn luyện và nâng cao kĩ năng đọc văn bản thông tin mà cụ thể là văn bản nhật kí để giúp HS biết đọc đúng hiểu đúng và biết vận dụng kĩ năng đọc kiểu văn bản này

Vận dụng chiến thuật đọc hiểu vào dạy học văn bản nghị luận Chữ bầu lên nhà thơ cho học sinh lớp 10 (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Nông T ... (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:29)

Vận dụng chiến thuật trong quá trình dạy học đọc hiểu, giúp cho học sinh có khả năng vận dụng chiến thuật đọc phù hợp để hiểu văn bản nghị luận; từng bước nâng cao năng lực đọc hiểu văn bản

Sử dụng phương pháp dạy học dự án trong dạy học đọc hiểu kịch bản chèo (Ngữ văn 10, Bộ sách Cánh Diều) : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Hoài Nam ; TS. Nguyễn Thúy H ... (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:22)

Trên cơ sở lí luận về dạy học dự án, khảo sát thực tiễn giảng dạy văn bản Chèo hiện nay và thực tiễn áp dụng PPDH dự án trong dạy học đọc hiểu văn bản chèo trong chương trình Ngữ văn lớp 10 và đề xuất các giải pháp

Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh lớp 10 qua văn bản “Nghệ thuật truyền thống của ngƣời Việt” (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) : Khóa luận tốt nghi ... (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:16)

Đề xuất một số biện pháp rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh lớp 10 qua văn bản “Nghệ thuật truyền thống của người Việt” (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học đọc hiểu truyện ngắn Việt Nam hiện đại (Ngữ văn 10- Bộ sách cánh diều) : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Bùi Đình Oanh ; ThS. Nguyễn ... (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:17)

Phát triển năng lực ứng dụng CNTT vào thiết kế sơ đồ tư duy bài học nhằm phụ vụ mục đích học tập

Rèn kĩ năng viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Đinh Thị Vân ; TS. Phạm Kiều Anh (hướng dẫn khoa học) (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:17)

Trên cơ sở lí luận về văn bản nghị luận xã hội, đề xuất một số biện pháp vận dụng vào việc rèn kĩ năng viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội dựa vào những tri thức, kĩ năng được triển khai trong SGK Ngữ văn 10