DDC 519.20711
Tác giả CN Nguyễn, Trung Dũng
Nhan đề Tập bài giảng lí thuyết xác suất / Nguyễn Trung Dũng
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, 2017
Mô tả vật lý 161tr. ; 29cm.
Tùng thư Tài liệu dùng cho hệ đào tạo chính quy SP và CN Toán học)
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Giới thiệu chung về không gian xác suất, biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất, về xích Markow và ứng dụng. Trình bày về véc tơ ngẫu nhiên và phân phối xác suất đồng thời
Từ khóa tự do Tập bài giảng
Từ khóa tự do Không gian xác suất
Từ khóa tự do Biến ngẫu nhiên
Từ khóa tự do Lý thuyết xác suất
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam#a2200000ui#4500
00132223
0025
004F01258D3-59E8-4E88-B7E2-EC9060A0DC09
005202105280908
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |cđ
039|a20210528090812|bbantx|y20210520090142|zlienhtb
040 |aTVSP2
041 |avie
08204|a519.20711|bNG527D
100 |aNguyễn, Trung Dũng
245 |aTập bài giảng lí thuyết xác suất / |cNguyễn Trung Dũng
260 |aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, |c2017
300 |a161tr. ; |c29cm.
490 |aTài liệu dùng cho hệ đào tạo chính quy SP và CN Toán học)
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
520 |aGiới thiệu chung về không gian xác suất, biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất, về xích Markow và ứng dụng. Trình bày về véc tơ ngẫu nhiên và phân phối xác suất đồng thời
653 |aTập bài giảng
653 |aKhông gian xác suất
653 |aBiến ngẫu nhiên
653 |aLý thuyết xác suất
852 |aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d17
911 |aHoàng Thị Bích Liên

Không tìm thấy biểu ghi nào