Duyệt theo bộ sưu tập Sách giáo trình (Tất cả)
Đại cương về Vật lý hạt nhân / Nguyễn Văn Thụ (13) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày những vấn đề chính về cấu trúc hạt nhân và các đặc trưng cơ bản của hạt nhân, mẫu hạt nhân, hiện tượng phóng xạ, phản ứng hạt nhân, vật lí Neutron

Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam / Thái Vĩnh Thắng, (ch.b.)... (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Những vấn đề cơ bản về luật hiến pháp và sự ra đời, phát triển của nền lập hiến Việt Nam. Các định chế cơ bản luật hiến pháp bao gồm: chế độ chính trị, kinh tế, chính sách văn hoá, xã hội, khoa học, đối ngoại, quốc phòng... tổ chức bộ máy nhà nước, chế độ bầu cử, quốc hội, chủ tịch nước, chính phủ, uỷ ban nhân dân, toà án nhân dân...

Giáo trình Tham vấn tâm lý / Trần Thị Minh Đức (2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày tổng quan về ngành khoa học ứng dụng tham vấn tâm lí; Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển ngành tham vấn tâm lí; các lí thuyết tiếp cận cá nhân trong tham vấn tâm lí; nhà tham vấn và thân chủ trong mối quan hệ tham vấn tâm lí; đạo đức, kĩ năng, qui trình và luyện thực hành trong tham vấn tâm lí

Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước : Giáo trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính : Chỉnh lý, cập nhật năm 2016 / B.s.: Võ Kim Sơn, Đặng Khắc Ánh, Nguyễ ... (3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Tập hợp các bài viết về lý luận về quản lý hành chính nhà nước; quản lý cán bộ, công chức ở cơ sở; quản lý ngân sách địa phương; quản lý đất đai, địa giới hành chính và xây dựng ở cơ sở; quản lý hoạt động kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế, hành chính, tư pháp ở cơ sở...

Giáo trình lý luận về thời đại ngày nay và phong trào cách mạng thế giới / Bùi Thị Kim Hậu (ch.b.), Nguyễn Thọ Khang, Nghiêm Sỹ Liêm,... (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày đối tượng, phương pháp nghiên cứu, lịch sử hình thành và phát triển của lý luận về thời đại ngày nay và phong trào cách mạng thế giới, đồng thời nêu lên sự ra đời, phát triển, mâu thuẫn, nội dung và tính chất của thời đại ngày nay. Phân tích phong trào công nhân ở các nước tư bản chủ nghĩa phát triển, ở các nước thuộc địa, phụ thuộc trước đây và các nước xã hội chủ nghĩa...

Giáo trình Luật quốc tế / Lê Mai Anh (ch.b.), Hoàng Ly Anh, Hoàng Phước Hiệp... (2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày khái niệm, lịch sử phát triển và nguồn gốc của Luật Quốc tế. Các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế và chủ thể của Luật Quốc tế. Giới thiệu các ngành luật thuộc hệ thống pháp luật quốc tế như Luật Điều ước quốc tế, Luật Biển quốc tế, Luật Hàng không quốc tế, Luật Tổ chức quốc tế, Luật Ngoại giao và lãnh sự...

Giáo trình dân số và phát triển / Nguyễn Nam Phương (ch.b.), Võ Nhất Trí, Ngô Quỳnh Anh,... (2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Tổng quan về dân số và phát triển; di dân và đô thị hoá; dân số và các vấn đề kinh tế; dân số và các vấn đề xã hội; dân số và các vấn đề tài nguyên, môi trường

Giáo trình kinh tế phát triển : Dành cho sinh viên ngoài chuyên ngành / Phạm Ngọc Linh, Nguyễn Thị Kim Dung (đồng ch.b.), Ngô Thắng Lợi... (2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Tổng quan về tăng trường và phát triển kinh tế. Các mô hình tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. Phúc lợi cho con người và phát triển kinh tế. Lao động với phát triển kinh tế...

Giáo trình đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty / Nguyễn Mạnh Quân (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày những vấn đề lí luận về đạo đức kinh doanh, các triết lí đạo đức trong kinh doanh và các nghĩa vụ trong trách nhiệm xã hội của công ty. Trình bày phương pháp và công cụ phân tích hành vi đạo đức trong kinh doanh và vận dụng trong quản lý, xây dựng phát triển văn hoá công ty, đồng thời giới thiệu một số tình huống điển hình về đạo đức kinh doanh

Kinh tế học đại cương : Dành cho sinh viên không chuyên ngành kinh tế / Nguyễn Thị Nhung, Trần Tố Uyên, Nguyễn Thị Na (2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Cung cấp những kiến thức cơ bản về kinh tế học và nền kinh tế; cầu, cung và thị trường; lý thuyết về hành vi người tiêu dùng và hành vi của doanh nghiệp, các cấu trúc thị trường, đo lường sản lượng quốc gia; tổng cung, tổng cầu và chính sách tài khoá; tiền tệ và chính sách tiền tệ, thất nghiệp và lạm phát, kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở