• Khoá luận
  • 807.1 PH104L
    Thiết kế hoạt động trải nghiệm cho học sinh lớp 12 trong đọc hiểu văn bản Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu :
DDC 807.1
Tác giả CN Phạm, Thị Loan
Nhan đề Thiết kế hoạt động trải nghiệm cho học sinh lớp 12 trong đọc hiểu văn bản Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu :Khóa luận tốt nghiệp Đại học /Phạm Thị Loan; TS.GVC. Phạm Kiều Anh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2020
Mô tả vật lý 57tr. ;29cm +
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Ngữ Văn
Tóm tắt Nghiên cứu, đề xuất một số hình thức hoạt động trải nghiệm vào thực tế giờ dạy đọc hiểu văn bản “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu ở trường phổ thông.
Từ khóa tự do Hoạt động trải nghiệm
Từ khóa tự do Truyện
Tác giả(bs) CN Phạm, Kiều Anh,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL09581
00000869nam a2200253 4500
00129989
0026
004TVSP2200031241
005202105051454
008200729s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210505145440|bdungpa|c20210330151610|dhanhnt|y20200729094600|zlibol55
041|avie
044|avm
08204|a807.1|bPH104L
1001|aPhạm, Thị Loan
24510|aThiết kế hoạt động trải nghiệm cho học sinh lớp 12 trong đọc hiểu văn bản Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu :|bKhóa luận tốt nghiệp Đại học /|cPhạm Thị Loan; TS.GVC. Phạm Kiều Anh (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2020
300|a57tr. ;|c29cm +|e01 File PDF
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Ngữ Văn
520|aNghiên cứu, đề xuất một số hình thức hoạt động trải nghiệm vào thực tế giờ dạy đọc hiểu văn bản “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu ở trường phổ thông.
60010|aNguyễn, Minh Châu
653|aHoạt động trải nghiệm
653|aTruyện
70010|aPhạm, Kiều Anh,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL09581
890|a1|b0|c1|d30
915|aPhương pháp dạy học Ngữ văn
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL09581 Kho Khóa luận 807.1 PH104L Luận án, luận văn 1