• Luận văn
  • 372.21 K309T
    Biện pháp sử dụng trò chơi học tập cho trẻ 5-6 tuổi làm quen với chữ cái ở các trƣờng mầm non huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc :
DDC 372.21
Tác giả CN Kiều, Thị Tú
Nhan đề Biện pháp sử dụng trò chơi học tập cho trẻ 5-6 tuổi làm quen với chữ cái ở các trƣờng mầm non huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc : Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / Kiều Thị Tú ; TS. Lê Thị Lan Anh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
Mô tả vật lý 82tr. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Nghiên cứu tìm ra các biện pháp sử dụng trò chơi học tập cho trẻ 5-6 tuổi làm quen với chữ cái ở các trường mầm non huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc.
Từ khóa tự do Trò chơi học tập
Từ khóa tự do Chữ cái
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Từ khóa tự do Mầm non
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Lan Anh
Địa chỉ 100Kho Luận văn(1): 108003732
00000000nam a2200000 a 4500
00138204
0022
004600C2AA8-83F4-4C35-ABEF-1B8F43777DC5
008 2022 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20230217091243|zlienhtb
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a372.21|bK309T
10000|aKiều, Thị Tú
24500|aBiện pháp sử dụng trò chơi học tập cho trẻ 5-6 tuổi làm quen với chữ cái ở các trƣờng mầm non huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc : |bLuận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / |c Kiều Thị Tú ; TS. Lê Thị Lan Anh (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2022
300|a82tr. ; |c29cm|e1CD
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
502|aLuận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục. Giáo dục mầm non. 8 14 01 01
504|aTài liệu tham khảo và phụ lục : cuối chính văn
520|aNghiên cứu tìm ra các biện pháp sử dụng trò chơi học tập cho trẻ 5-6 tuổi làm quen với chữ cái ở các trường mầm non huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc.
653|aTrò chơi học tập
653|aChữ cái
653|aTiếng Việt
653|aMầm non
691|aGiáo dục mầm non
70010|aLê, Thị Lan Anh|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Luận văn|j(1): 108003732
890|a1|b0|c1|d9
911|aBùi Lan Anh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 108003732 Kho Luận văn 372.21 K309T Luận án, luận văn 1