• Luận văn
  • 372.35 H407T
    Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học môn Khoa học ở trường Vínschool :
DDC 372.35
Tác giả CN Hoàng, Thị Ngọc Tú
Nhan đề Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học môn Khoa học ở trường Vínschool : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Hoàng Thị Ngọc Tú ; PGS.TS. Nguyễn Đức Minh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
Mô tả vật lý 86tr. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Nghiên cứu lý luận và thực trạng giáo dục, nhằm phát triển năng lực hợp tác cho học sinh lớp 4 trƣờng Vinschool, đề xuất biện pháp phát triển năng lực hợp tác cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học môn Khoa học ở trường Vinschool đáp ứng yêu cầu của mục tiêu giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
Từ khóa tự do Năng lực hợp tác
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Khoa học
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đức Minh
Địa chỉ 100Kho Luận văn(1): 108003728
00000000nam a2200000 a 4500
00138200
0022
0043BDBBE00-D540-4129-9E23-C1F2D1CB37F4
008 2022 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20230217091242|zlienhtb
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a372.35|bH407T
10000|aHoàng, Thị Ngọc Tú
24500|aPhát triển năng lực hợp tác cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học môn Khoa học ở trường Vínschool : |bLuận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / |cHoàng Thị Ngọc Tú ; PGS.TS. Nguyễn Đức Minh (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2022
300|a86tr. ; |c29cm|e01CD
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
502|aLuận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục. Giáo dục học ( bậc Tiểu học).8140101
504|aTài liệu tham khảo và phụ lục: cuối chính văn
520|aNghiên cứu lý luận và thực trạng giáo dục, nhằm phát triển năng lực hợp tác cho học sinh lớp 4 trƣờng Vinschool, đề xuất biện pháp phát triển năng lực hợp tác cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học môn Khoa học ở trường Vinschool đáp ứng yêu cầu của mục tiêu giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
653|aNăng lực hợp tác
653|aTiểu học
653|aKhoa học
653|aPhương pháp dạy học
691|aGiáo dục học (Tiểu học)
70010|aNguyễn, Đức Minh|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Luận văn|j(1): 108003728
890|a1|b1|c1|d8
911|aBùi Lan Anh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 108003728 Kho Luận văn 372.35 H407T Luận án, luận văn 1