• Luận văn
  • 372.7 TR312A
    Thiết kế quy trình trạm trung chuyển học tập trong dạy học theo hướng phát triển năng lực tính toán cho học sinh tiểu học :
DDC 372.7
Tác giả CN Trịnh, Thị Ngọc Ánh
Nhan đề Thiết kế quy trình trạm trung chuyển học tập trong dạy học theo hướng phát triển năng lực tính toán cho học sinh tiểu học : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Trịnh Thị Ngọc Ánh ; PGS.TS. Phó Đức Hòa (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
Mô tả vật lý 90tr. : minh họa ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Nghiên cứu cơ sở lí luận về trạm trung chuyển học tập với tư cách là phương pháp dạy học tích cực theo hướng phát triển năng lực tính toán. Khảo sát và đánh giá thực trạng sử dụng trạm trung chuyển học tập trong dạy học tiểu học theo hướng phát triển năng lực tính toán. Đề xuất quy trình trạm trung chuyển học tập theo hướng phát triển năng lực tính toán cho học sinh trong dạy học các môn ở tiểu học, từ đó tổ chức thực nghiệm sư phạm.
Từ khóa tự do Toán
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Quy trình
Từ khóa tự do Trạm trung chuyển học tập
Từ khóa tự do Lớp 4
Từ khóa tự do Thiết kế
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Tác giả(bs) CN Phó, Đức Hòa
Địa chỉ 100Kho Luận văn(1): 108003726
00000000nam a2200000 a 4500
00138198
0022
0045A08C664-C4BE-4526-A452-B4541F2EFA51
008 2022 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20230217091240|zlienhtb
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a372.7|bTR312A
10000|aTrịnh, Thị Ngọc Ánh
24500|aThiết kế quy trình trạm trung chuyển học tập trong dạy học theo hướng phát triển năng lực tính toán cho học sinh tiểu học : |bLuận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / |cTrịnh Thị Ngọc Ánh ; PGS.TS. Phó Đức Hòa (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2022
300|a90tr. : |bminh họa ; |c29cm|e01CD
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
502|aLuận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục. Giáo dục học ( bậc Tiểu học).8140101
504|aTài liệu tham khảo và phụ lục: cuối chính văn
520|aNghiên cứu cơ sở lí luận về trạm trung chuyển học tập với tư cách là phương pháp dạy học tích cực theo hướng phát triển năng lực tính toán. Khảo sát và đánh giá thực trạng sử dụng trạm trung chuyển học tập trong dạy học tiểu học theo hướng phát triển năng lực tính toán. Đề xuất quy trình trạm trung chuyển học tập theo hướng phát triển năng lực tính toán cho học sinh trong dạy học các môn ở tiểu học, từ đó tổ chức thực nghiệm sư phạm.
653|aToán
653|a Tiểu học
653|aQuy trình
653|aTrạm trung chuyển học tập
653|aLớp 4
653|aThiết kế
653|aPhương pháp dạy học
691|aGiáo dục học (Tiểu học)
70010|aPhó, Đức Hòa|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Luận văn|j(1): 108003726
890|a1|b0|c1|d19
911|aBùi Lan Anh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 108003726 Kho Luận văn 372.7 TR312A Luận án, luận văn 1