• Luận văn
  • 372.6044 TR561H
    Xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt lớp 4,5 theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ Văn 2018 :
DDC 372.6044
Tác giả CN Trương, Thanh Hương
Nhan đề Xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt lớp 4,5 theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ Văn 2018 : Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / Trương Thanh Hương ; TS. Xuân Thị Nguyệt Hà (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
Mô tả vật lý 99tr. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực trạng của việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt lớp 4, 5 theo định hướng Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn 2018. Đề xuất nội dung điều chỉnh trong kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt lớp 4, 5 theo định hướng Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn 2018 nhằm nâng cao hiệu quả việc dạy học dạy học theo định hướng phát triển năng lực HS trong môn Tiếng Việt lớp 4, 5, giúp HS lớp 4, 5 có sự chuẩn kĩ lưỡng để có thể học lớp 6 Chương trình GDPT 2018.
Từ khóa tự do Kế hoạch dạy học
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Lớp 5
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Từ khóa tự do Ngữ văn
Từ khóa tự do Lớp 4
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Tác giả(bs) CN Xuân, Thị Nguyệt Hà
Địa chỉ 100Kho Luận văn(1): 108003724
00000000nam a2200000 a 4500
00138196
0022
0048CEA9D24-ADE8-4CAC-ACF4-A7AC526055B9
008 2022 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20230217091240|zlienhtb
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a372.6044|bTR561H
10000|aTrương, Thanh Hương
24500|aXây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt lớp 4,5 theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ Văn 2018 : |bLuận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / |cTrương Thanh Hương ; TS. Xuân Thị Nguyệt Hà (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2022
300|a99tr. ; |c29cm|e01CD
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
502|aLuận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục. Giáo dục học ( bậc Tiểu học).8140101
504|aTài liệu tham khảo và phụ lục: cuối chính văn
520|aNghiên cứu cơ sở lí luận và thực trạng của việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt lớp 4, 5 theo định hướng Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn 2018. Đề xuất nội dung điều chỉnh trong kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt lớp 4, 5 theo định hướng Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn 2018 nhằm nâng cao hiệu quả việc dạy học dạy học theo định hướng phát triển năng lực HS trong môn Tiếng Việt lớp 4, 5, giúp HS lớp 4, 5 có sự chuẩn kĩ lưỡng để có thể học lớp 6 Chương trình GDPT 2018.
653|aKế hoạch dạy học
653|a Tiểu học
653|a Lớp 5
653|aTiếng Việt
653|aNgữ văn
653|aLớp 4
653|aPhương pháp dạy học
691|aGiáo dục học (tiểu học)
70010|aXuân, Thị Nguyệt Hà|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Luận văn|j(1): 108003724
890|a1|b0|c1|d3
911|aBùi Lan Anh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 108003724 Kho Luận văn 372.6044 TR561H Luận án, luận văn 1