• Khoá luận
  • 420 L250H
    A study of using gambits in english conversations :
DDC 420
Tác giả CN Lê, Thanh Hương
Nhan đề A study of using gambits in english conversations : Nghiên cứu việc sử dụng nhuận ngữ trong các bài hội thoại tiếng Anh;Khoá luận tốt nghiệp đại học / Lê Thanh Hương; MA. Đỗ Tiến Đức (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
Mô tả vật lý 74tr. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Tiếng Anh
Tóm tắt Through an investigation of gambits in English conversation based on the conversational theories, this research aims to: - Present and explain the linguistic and pragmatic functions and features of gambits in English conversation. - Categorize gambits into different kinds based on various distinctive functions. - Investigate the use of gambits in English conversation by native speakers of English. - Put forward some implications for the teaching and learning of English conversations with the use of gambits.
Từ khóa tự do Hội thoại tiếng Anh
Từ khóa tự do Nhuận ngữ
Từ khóa tự do Ngữ pháp
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Tác giả(bs) CN Đỗ, Tiến Đức
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00134161
0026
0042E2A3F4F-1500-4C56-9401-B97AAA459CB9
005202203101121
008 2021 vm| vie
0091 0
020|aTL nội sinh
039|a20220310111743|banhbl|y20220309172630|zanhbl
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a420|bL250H
10010|aLê, Thanh Hương
24512|aA study of using gambits in english conversations : |bNghiên cứu việc sử dụng nhuận ngữ trong các bài hội thoại tiếng Anh;Khoá luận tốt nghiệp đại học / |cLê Thanh Hương; MA. Đỗ Tiến Đức (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2021
300|a74tr. ; |c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Tiếng Anh
502|aGraduation thesis. English linguistics
504|aTài liệu tham khảo: cuối chính văn
520|aThrough an investigation of gambits in English conversation based on the conversational theories, this research aims to: - Present and explain the linguistic and pragmatic functions and features of gambits in English conversation. - Categorize gambits into different kinds based on various distinctive functions. - Investigate the use of gambits in English conversation by native speakers of English. - Put forward some implications for the teaching and learning of English conversations with the use of gambits.
653|aHội thoại tiếng Anh
653|aNhuận ngữ
653|aNgữ pháp
653|aPhương pháp dạy học
691|aPhương pháp dạy học Tiếng Anh
70010|aĐỗ, Tiến Đức|eHướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d4
911|aTống Đăng Cường

Không tìm thấy biểu ghi nào