• Khoá luận
  • 420 K309H
    A study on common errors in academic writing of first-year university students at a university in Vietnam :
DDC 420
Tác giả CN Kieu, Thuy Hang
Nhan đề A study on common errors in academic writing of first-year university students at a university in Vietnam : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Kieu Thuy Hang ; Ms. Tran Thi Minh Phuong (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
Mô tả vật lý 49tr. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Tiếng Anh
Tóm tắt This chapter presents a brief introduction to the whole study including the rationale of the study, the research question, and its objective. The chapter also gives the research's significance to teachers, learners, and other researchers and generalizes the scope of the study Graduation
Từ khóa tự do Tiếng Anh:Kĩ năng viết
Từ khóa tự do Ngữ pháp
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Tác giả(bs) CN Tran, Thi Minh Phuong
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00134160
0026
00478C8D539-CAAD-4839-B4D7-2F135496C4DF
005202203101120
008 2021 vm| vie
0091 0
020|aTL nội sinh
039|a20220310111724|banhbl|y20220309172629|zanhbl
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a420|bK309H
10010|aKieu, Thuy Hang
24512|aA study on common errors in academic writing of first-year university students at a university in Vietnam : |bKhoá luận tốt nghiệp đại học / |cKieu Thuy Hang ; Ms. Tran Thi Minh Phuong (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2021
300|a49tr. ; |c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Tiếng Anh
502|aGraduation thesis. English language teaching methodology
504|aTài liệu tham khảo và Phụ lục: cuối chính văn
520|aThis chapter presents a brief introduction to the whole study including the rationale of the study, the research question, and its objective. The chapter also gives the research's significance to teachers, learners, and other researchers and generalizes the scope of the study Graduation
653|aTiếng Anh:Kĩ năng viết
653|aNgữ pháp
653|aPhương pháp dạy học
691|aPhương pháp dạy học Tiếng Anh
70010|aTran, Thi Minh Phuong|eHướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d7
911|aTống Đăng Cường

Không tìm thấy biểu ghi nào