• Khoá luận
  • 531.140712 L250NH
    "Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do" dựa vào hoạt động học tập trải nghiệm cho học sinh lớp 10 THPT :
DDC 531.140712
Tác giả CN Lê, Thị Nhung
Nhan đề "Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do" dựa vào hoạt động học tập trải nghiệm cho học sinh lớp 10 THPT :Khóa luận tốt nghiệp Đại học /Lê Thị Nhung ; TS. Nguyễn Ngọc Tuấn (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2019
Mô tả vật lý 50tr. ;30cm +
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Vật lý
Từ khóa tự do Hoạt động trải nghiệm
Từ khóa tự do Vật lí 10
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Tuấn,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL08925
00000915nam a2200253 4500
00129117
0026
004TVSP2190030369
008191023s2019 vm| vie
0091 0
039|a20210122205132|blibol55|y20191023094500|zanhbl
041|avie
044|avm
08204|a531.140712|bL250NH
1001|aLê, Thị Nhung
24510|a"Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do" dựa vào hoạt động học tập trải nghiệm cho học sinh lớp 10 THPT :|bKhóa luận tốt nghiệp Đại học /|cLê Thị Nhung ; TS. Nguyễn Ngọc Tuấn (hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2019
300|a50tr. ;|c30cm +|e01 File PDF
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Vật lý
653|aHoạt động trải nghiệm
653|aVật lí 10
653|aPhương pháp dạy học
70010|aNguyễn, Ngọc Tuấn,|cTS.,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL08925
890|a1|b0|c1|d8
915|aPhương pháp dạy học bộ môn Vật lý
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL08925 Kho Khóa luận 531.140712 L250NH Luận án, luận văn 1