• Khoá luận
  • 428 H407TR
    A study on classroom management for teaching speaking skills to the first - year English major students on the foereign language faculty, HPU2 :
DDC 428
Tác giả CN Hoang, Thi Trang
Nhan đề A study on classroom management for teaching speaking skills to the first - year English major students on the foereign language faculty, HPU2 :Khoá luận tốt nghiệp đại học /Hoang Thi Trang ; Nguyen Thi Phuong Lan (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2014
Mô tả vật lý 46tr. ;29cm +
Phụ chú Đtts ghi: Hanoi Pedagogical University No.2. Foreign Language Faculty
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Kỹ năng nói
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Phương Lan,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL06808
00000910nam a2200253 4500
00123099
0026
004TVSP2150023172
008150507s2014 vm| vie
0091 0
039|a20210122202405|blibol55|y20150507095800|ztrangdt
041|avie
044|avm
08214|a428|bH407TR
1001|aHoang, Thi Trang
24510|aA study on classroom management for teaching speaking skills to the first - year English major students on the foereign language faculty, HPU2 :|bKhoá luận tốt nghiệp đại học /|cHoang Thi Trang ; Nguyen Thi Phuong Lan (hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2014
300|a46tr. ;|c29cm +|e01 bản tóm tắt + 01 đĩa
500|aĐtts ghi: Hanoi Pedagogical University No.2. Foreign Language Faculty
653|aTiếng Anh
653|aKỹ năng nói
653|aPhương pháp dạy học
70011|aNguyễn, Thị Phương Lan,|cHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL06808
890|a1|b2|c0|d0
915|aTiếng Anh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL06808 Kho Khóa luận 428 H407TR Luận án, luận văn 1