• Sách tham khảo
  • 372.6076 B103t
    Bài tập củng cố kiến thức và kĩ năng môn tiếng Việt lớp 4.
DDC 372.6076
Nhan đề Bài tập củng cố kiến thức và kĩ năng môn tiếng Việt lớp 4.Tập 1 /Trần Đình Thuận,..
Thông tin xuất bản H. :[KNxb],2011
Mô tả vật lý 108tr. ;24cm
Phụ chú Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP)
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Lớp 4
Từ khóa tự do Giáo dục tiểu học
Tác giả(bs) CN Trần, Mạnh Hưởng,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Trí
Tác giả(bs) CN Xuân, Thị Nguyệt Hà
Tác giả(bs) CN Trần, Đình Thuận
Tác giả(bs) CN Đặng, Thị Lanh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hạnh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Lan Anh
Địa chỉ 100Kho Tra cứu(1): TR05041
00000881nam a2200325 4500
00123134
0021
004TVSP2150023207
008150622s2011 vm| vie
0091 0
039|a20210122202412|blibol55|y20150622104900|zanhbl
041|avie
044|avm
08204|a372.6076|bB103t
24500|aBài tập củng cố kiến thức và kĩ năng môn tiếng Việt lớp 4.|nTập 1 /|cTrần Đình Thuận,..
260|aH. :|b[KNxb],|c2011
300|a108tr. ;|c24cm
500|aBộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP)
653|aNgôn ngữ
653|aTiếng Việt
653|aGiáo dục
653|aLớp 4
653|aGiáo dục tiểu học
70011|aTrần, Mạnh Hưởng,|cchủ biên
70011|aNguyễn, Trí
70011|aXuân, Thị Nguyệt Hà
70011|aTrần, Đình Thuận
70011|aĐặng, Thị Lanh
70011|aNguyễn, Thị Hạnh
70011|aNguyễn, Thị Lan Anh
852|a100|bKho Tra cứu|j(1): TR05041
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TR05041 Kho Tra cứu 372.6076 B103t Sách 1