• Sách tham khảo
  • 372.7076 B103t
    Bài tập củng cố kiến thức và kĩ năng môn Toán lớp 4.
DDC 372.7076
Nhan đề Bài tập củng cố kiến thức và kĩ năng môn Toán lớp 4.Tập 1 /Trần Đình Thuận,.
Thông tin xuất bản H. :[KNxb],2011
Mô tả vật lý 59tr. ;24cm
Phụ chú Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP)
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Lớp 4
Từ khóa tự do Giáo dục tiểu học
Từ khóa tự do Bài tập
Tác giả(bs) CN Đỗ, Tiến Đạt
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Áng
Tác giả(bs) CN Hoàng, Mai Lệ
Tác giả(bs) CN Đỗ, Đình Hoan,
Tác giả(bs) CN Trần, Đình Thuận
Tác giả(bs) CN Đỗ, Trung Hiệu
Tác giả(bs) CN Đào, Thái Lai
Địa chỉ 100Kho Tra cứu(1): TR05031
00000850nam a2200325 4500
00123124
0021
004TVSP2150023197
008150616s2011 vm| vie
0091 0
039|a20210122202410|blibol55|y20150616104300|zanhbl
041|avie
044|avm
08204|a372.7076|bB103t
24500|aBài tập củng cố kiến thức và kĩ năng môn Toán lớp 4.|nTập 1 /|cTrần Đình Thuận,.
260|aH. :|b[KNxb],|c2011
300|a59tr. ;|c24cm
500|aBộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP)
653|aToán học
653|aGiáo dục
653|aLớp 4
653|aGiáo dục tiểu học
653|aBài tập
70011|aĐỗ, Tiến Đạt
70011|aNguyễn, Áng
70011|aHoàng, Mai Lệ
70011|aĐỗ, Đình Hoan,|cChủ biên
70011|aTrần, Đình Thuận
70011|aĐỗ, Trung Hiệu
70011|aĐào, Thái Lai
852|a100|bKho Tra cứu|j(1): TR05031
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TR05031 Kho Tra cứu 372.7076 B103t Sách 1