DDC 372.3
Tác giả CN Nguyễn, Trại
Nhan đề Bài soạn tự nhiên và xã hội 4.Tập 1 /Nguyễn Trại, Lê Trường Nhật, Nguyễn Đình Ất, Trần Lương Kỳ
Thông tin xuất bản H. :Đại học quốc gia Hà Nội,1999
Mô tả vật lý 207tr. ;20,5cm
Từ khóa tự do Xã hội
Từ khóa tự do Lớp 4
Từ khóa tự do Tự nhiên
Từ khóa tự do Bài soạn
Địa chỉ 100Kho Mượn(41): KM16173-213
00000585nam a2200241 4500
00116439
0021
004TVSP2120016504
008120624s1999 vm| vie
0091 0
020|c14.000đ
039|a20210122195652|blibol55|y20120624105500|zlibol55
041|avie
044|avm
08214|a372.3|bNG527TR
1001|aNguyễn, Trại
24510|aBài soạn tự nhiên và xã hội 4.|nTập 1 /|cNguyễn Trại, Lê Trường Nhật, Nguyễn Đình Ất, Trần Lương Kỳ
260|aH. :|bĐại học quốc gia Hà Nội,|c1999
300|a207tr. ;|c20,5cm
653|aXã hội
653|aLớp 4
653|aTự nhiên
653|aBài soạn
852|a100|bKho Mượn|j(41): KM16173-213
890|a41|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM16173 Kho Mượn 372.3 NG527TR Sách 1
2 KM16174 Kho Mượn 372.3 NG527TR Sách 2
3 KM16175 Kho Mượn 372.3 NG527TR Sách 3
4 KM16176 Kho Mượn 372.3 NG527TR Sách 4
5 KM16177 Kho Mượn 372.3 NG527TR Sách 5
6 KM16178 Kho Mượn 372.3 NG527TR Sách 6
7 KM16179 Kho Mượn 372.3 NG527TR Sách 7
8 KM16180 Kho Mượn 372.3 NG527TR Sách 8
9 KM16181 Kho Mượn 372.3 NG527TR Sách 9
10 KM16182 Kho Mượn 372.3 NG527TR Sách 10