• Bài trích
  • 335.4346 Đ450H
    Đề xuất quy trình để nâng cao hiệu quả quá trình thảo luận môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh trong trường đại học /
DDC 335.4346
Tác giả CN Đỗ, Quỳnh Hoa
Nhan đề Đề xuất quy trình để nâng cao hiệu quả quá trình thảo luận môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh trong trường đại học / Đỗ Quỳnh Hoa
Tóm tắt Để môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh đạt kết quả cao, bên cạnh phương pháp thuyết trình truyền thống, việc sử dụng phương pháp thảo luận không những giúp người học phát triển được khả năng giao tiếp và các kĩ năng xã hội mà còn giúp người học phát triển quá trình nhận thức, lĩnh hội kiến thức một cách toàn diện nhất. Vì vậy, tác giả đề xuất quy trình bảy bước cơ bản để quá trình thảo luận môn Tư tưởng Hồ Chí Minh đạt hiệu quả tốt nhất.
Từ khóa tự do Quy trình
Từ khóa tự do Thảo luận
Từ khóa tự do Tư tưởng Hồ Chí Minh
Nguồn trích Tạp chí Khoa học. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 ; 2019 .- Số 63, tr. 110-115
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nab a2200000 a 4500
00134858
0024
0047ECF67B5-355B-44F7-A468-FA453E3B0632
008 vm| vie
0091 0
039|y20220815135710|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a335.4346|bĐ450H
10010|aĐỗ, Quỳnh Hoa
24510|aĐề xuất quy trình để nâng cao hiệu quả quá trình thảo luận môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh trong trường đại học / |cĐỗ Quỳnh Hoa
520|aĐể môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh đạt kết quả cao, bên cạnh phương pháp thuyết trình truyền thống, việc sử dụng phương pháp thảo luận không những giúp người học phát triển được khả năng giao tiếp và các kĩ năng xã hội mà còn giúp người học phát triển quá trình nhận thức, lĩnh hội kiến thức một cách toàn diện nhất. Vì vậy, tác giả đề xuất quy trình bảy bước cơ bản để quá trình thảo luận môn Tư tưởng Hồ Chí Minh đạt hiệu quả tốt nhất.
653|aQuy trình
653|aThảo luận
653|aTư tưởng Hồ Chí Minh
773|dTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2|g2019 .- Số 63, tr. 110-115|tTạp chí Khoa học|w32670|x1859 - 2325
852|aThư viện SP2
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh

Không tìm thấy biểu ghi nào