• Khoá luận
  • 372.7 NG527T
    Sử dụng sơ đồ, hình vẽ để tóm tắt các bài toán có lời văn ở tiểu học :
DDC 372.7
Tác giả CN Nguyễn, Thị Ánh Tuyết
Nhan đề Sử dụng sơ đồ, hình vẽ để tóm tắt các bài toán có lời văn ở tiểu học : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Ánh Tuyết ; ThS. Nguyễn Thị Hương (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2016
Mô tả vật lý 50tr. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục Tiểu học
Tóm tắt Tìm hiểu việc sử dụng sơ đồ, hình vẽ để tóm tắt các bài toán có lời văn ở tiểu học. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dạy học giải toán có lời văn nói riêng và môn toán ở tiểu học nói chung
Từ khóa tự do Bài toán có lời văn
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Sơ đồ
Từ khóa tự do Tóm tắt
Từ khóa tự do Hình vẽ
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hương
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00139407
0026
0044CC08372-2285-4214-9676-BA52EBF6E6F3
008 2016 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20230719112732|zlienhtb
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a372.7|bNG527T
10010|aNguyễn, Thị Ánh Tuyết
24510|aSử dụng sơ đồ, hình vẽ để tóm tắt các bài toán có lời văn ở tiểu học : |bKhoá luận tốt nghiệp đại học / |cNguyễn Thị Ánh Tuyết ; ThS. Nguyễn Thị Hương (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2016
300|a50tr. ; |c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục Tiểu học
502|aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Phương pháp dạy học Toán Tiểu học
504|aTài liệu tham khảo và Phụ lục: cuối chính văn
520|aTìm hiểu việc sử dụng sơ đồ, hình vẽ để tóm tắt các bài toán có lời văn ở tiểu học. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dạy học giải toán có lời văn nói riêng và môn toán ở tiểu học nói chung
653|aBài toán có lời văn
653|a Tiểu học
653|aSơ đồ
653|aTóm tắt
653|aHình vẽ
691|aPhương pháp dạy học Toán Tiểu học
70010|aNguyễn, Thị Hương|e(Hướng dẫn khoa học)
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d2
911|aNguyễn Thị Tâm

Không tìm thấy biểu ghi nào