• Luận văn
  • 372.35 Đ104TH
    Phát triển năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh cho học sinh trong dạy học môn Khoa học ở tiểu học :
DDC 372.35
Tác giả CN Đàm, Ngọc Thu
Nhan đề Phát triển năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh cho học sinh trong dạy học môn Khoa học ở tiểu học : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Đàm Ngọc Thu ; TS. Lương Việt Thái (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
Mô tả vật lý 92tr. : minh họa ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Xác định các biện pháp nhằm phát triển năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên cho HS thông qua dạy học môn Khoa học Lớp 4, góp phần nâng cao chất lượng học tập môn Khoa học ở Tiểu học
Từ khóa tự do Kế hoạch dạy học
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Lớp 4
Từ khóa tự do Khoa học
Từ khóa tự do Môi trường tự nhiên
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Tác giả(bs) CN Lương, Việt Thái
Địa chỉ 100Kho Luận văn(1): 108003725
00000000nam a2200000 a 4500
00138197
0022
00491CEAFF3-8301-46C6-8A26-0C0E88312214
008 2022 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20230217091240|zlienhtb
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a372.35|bĐ104TH
10000|aĐàm, Ngọc Thu
24500|aPhát triển năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh cho học sinh trong dạy học môn Khoa học ở tiểu học : |bLuận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / |cĐàm Ngọc Thu ; TS. Lương Việt Thái (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2022
300|a92tr. : |bminh họa ; |c29cm|e01CD
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
502|aLuận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục. Giáo dục học ( bậc Tiểu học).8140101
504|aTài liệu tham khảo và phụ lục: cuối chính văn
520|aXác định các biện pháp nhằm phát triển năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên cho HS thông qua dạy học môn Khoa học Lớp 4, góp phần nâng cao chất lượng học tập môn Khoa học ở Tiểu học
653|aKế hoạch dạy học
653|a Tiểu học
653|aLớp 4
653|aKhoa học
653|aMôi trường tự nhiên
653|aPhương pháp dạy học
691|aGiáo dục học (Tiểu học)
70010|aLương, Việt Thái|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Luận văn|j(1): 108003725
890|a1|b2|c1|d31
911|aBùi Lan Anh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 108003725 Kho Luận văn 372.35 Đ104TH Luận án, luận văn 1