• Luận văn
  • 372.64 T100TR
    Phát triển kỹ năng đọc hiểu cho học sinh tiểu học qua tập thơ Cánh diều khao khát của Nguyễn Trọng Hoàn :
DDC 372.64
Tác giả CN Tạ, Thị Thu Trang
Nhan đề Phát triển kỹ năng đọc hiểu cho học sinh tiểu học qua tập thơ Cánh diều khao khát của Nguyễn Trọng Hoàn : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Tạ Thị Thu Trang ; TS. Nguyễn Thị Kiều Anh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
Mô tả vật lý 105tr. : minh họa ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lí luận về đọc hiểu, qua khảo sát, tìm hiểu tập thơ “Cánh diều khao khát” của Nguyễn Trọng Hoàn, đề xuất một số biện pháp phát triển kỹ năng đọc hiểu cho học sinh tiểu học và góp phần làm phong phú hơn tài liệu về dạy và học thơ cũng như hỗ trợ trong việc đọc mở rộng cho học sinh tiểu học.
Từ khóa tự do Văn học
Từ khóa tự do Đọc hiểu
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Thơ
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Kiểu Anh
Địa chỉ 100Kho Luận văn(1): 108003703
00000000nam a2200000 a 4500
00138175
0022
004442415D9-AE89-4948-9F0D-E8D4F5730EF0
008 2022 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20230217091229|zlienhtb
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a372.64|bT100TR
10000|aTạ, Thị Thu Trang
24500|aPhát triển kỹ năng đọc hiểu cho học sinh tiểu học qua tập thơ Cánh diều khao khát của Nguyễn Trọng Hoàn : |bLuận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / |cTạ Thị Thu Trang ; TS. Nguyễn Thị Kiều Anh (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2022
300|a105tr. : |bminh họa ; |c29cm|e01CD
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
502|aLuận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục. Giáo dục học ( bậc Tiểu học).8140101
504|aTài liệu tham khảo và phụ lục: cuối chính văn
520|aTrên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lí luận về đọc hiểu, qua khảo sát, tìm hiểu tập thơ “Cánh diều khao khát” của Nguyễn Trọng Hoàn, đề xuất một số biện pháp phát triển kỹ năng đọc hiểu cho học sinh tiểu học và góp phần làm phong phú hơn tài liệu về dạy và học thơ cũng như hỗ trợ trong việc đọc mở rộng cho học sinh tiểu học.
653|aVăn học
653|aĐọc hiểu
653|a Tiểu học
653|aThơ
653|aPhương pháp dạy học
691|aGiáo dục học (Tiểu học)
70010|aNguyễn, Thị Kiểu Anh|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Luận văn|j(1): 108003703
890|a1|b0|c1|d10
911|aBùi Lan Anh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 108003703 Kho Luận văn 372.64 T100TR Luận án, luận văn 1