• Luận văn
  • 372.139 NG527TH
    Thiết kế các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm ở tiểu học theo tiếp cận tham gia :
DDC 372.139
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thảo
Nhan đề Thiết kế các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm ở tiểu học theo tiếp cận tham gia : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Nguyễn Thị Thảo ; PGS.TS. Nguyễn Dục Quang (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
Mô tả vật lý 72tr. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Nghiên cứu lí luận và khảo sát thực trạng, đề xuất quy trình thiết kế các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm ở tiểu học theo tiếp cận tham gia.
Từ khóa tự do Hoạt động trải nghiệm
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Dục Quang
Địa chỉ 100Kho Luận văn(1): 108003407
00000000nam a2200000 a 4500
00134438
0022
004CFCC2649-6F19-43A4-AB98-AC79A1E90BEC
008 2021 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20220414085029|zlienhtb
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a372.139|bNG527TH
10010|aNguyễn, Thị Thảo
24510|aThiết kế các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm ở tiểu học theo tiếp cận tham gia : |bLuận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / |c Nguyễn Thị Thảo ; PGS.TS. Nguyễn Dục Quang (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2021
300|a72tr. ; |c29cm|e01CD
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
504|aTài liệu tham khảo và phụ lục : cuối chính văn
520|aNghiên cứu lí luận và khảo sát thực trạng, đề xuất quy trình thiết kế các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm ở tiểu học theo tiếp cận tham gia.
653|aHoạt động trải nghiệm
653|a Tiểu học
653|aPhương pháp dạy học
691|aGiáo dục học (Tiểu học)
70010|aNguyễn, Dục Quang|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Luận văn|j(1): 108003407
890|a1|b0|c1|d6
911|aBùi Lan Anh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 108003407 Kho Luận văn 372.139 NG527TH Luận án, luận văn 1