• Luận văn
  • 372.13028 B510H
    Quản lý dạy học môn Tiếng Việt theo hướng phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh tại trường Tiểu học Vietkids – quận Đống Đa – thành phố Hà Nội :
DDC 372.13028
Tác giả CN Bùi, Thị Hương
Nhan đề Quản lý dạy học môn Tiếng Việt theo hướng phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh tại trường Tiểu học Vietkids – quận Đống Đa – thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / Bùi Thị Hương ; PGS.TS. Nguyễn Dục Quang (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2020
Mô tả vật lý 85tr. : minh hoạ ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Nghiên cứu cơ sở lí luận về quản lý dạy học môn Tiếng Việt theo hướng phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh tiểu học; Khảo sát thực trạng quản lý dạy học môn Tiếng Việt theo hướng phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh trường tiểu học Vietkids; Đề xuất biện pháp quản lý dạy học môn Tiếng Việt theo hướng phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh tại trường tiểu học Vietkids.
Từ khóa tự do Quản lí dạy học
Từ khóa tự do Phát triển năng lực
Từ khóa tự do Năng lực giao tiếp
Từ khóa tự do Tiểu học
Tác giả(bs) CN Bùi Thị Hương ; PGS.TS. Nguyễn Dục Quang
Địa chỉ 100Kho Luận văn(1): 108003324
00000000nam a2200000 a 4500
00132557
0022
004A7EBD430-79E0-4F7A-8B31-C54276ECF506
008 2020 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20210828154238|zanhbl
041|aVie
044|avm
08204|a372.13028|bB510H
10010|aBùi, Thị Hương
24510|aQuản lý dạy học môn Tiếng Việt theo hướng phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh tại trường Tiểu học Vietkids – quận Đống Đa – thành phố Hà Nội : |bLuận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / |cBùi Thị Hương ; PGS.TS. Nguyễn Dục Quang (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2020
300|a85tr. : |bminh hoạ ; |c29cm|e01CD
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
502|aLuận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục. Quản lí giáo dục : 8 14 01 14
504|aTài liệu tham khảo và phụ lục: cuối chính văn
520|aNghiên cứu cơ sở lí luận về quản lý dạy học môn Tiếng Việt theo hướng phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh tiểu học; Khảo sát thực trạng quản lý dạy học môn Tiếng Việt theo hướng phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh trường tiểu học Vietkids; Đề xuất biện pháp quản lý dạy học môn Tiếng Việt theo hướng phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh tại trường tiểu học Vietkids.
653|aQuản lí dạy học
653|a Phát triển năng lực
653|a Năng lực giao tiếp
653|a Tiểu học
691|aQuản lí giáo dục
70010|aBùi Thị Hương ; PGS.TS. Nguyễn Dục Quang|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Luận văn|j(1): 108003324
890|a1|b0|c1|d5
911|aBùi Lan Anh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 108003324 Kho Luận văn 372.13028 B510H Luận án, luận văn 1