DDC 516.076
Nhan đề Bài tập hình học 12 :Nâng cao /Văn, Như Cương (chủ biên), Phạm Khắc Ban, Lê Huy Hùng, Tạ Mân
Thông tin xuất bản H. :Giáo dục,2008
Mô tả vật lý 247tr. ;24cm
Từ khóa tự do Nâng cao
Từ khóa tự do Toán
Từ khóa tự do Lớp 12
Từ khóa tự do Sách giáo khoa
Từ khóa tự do Hình học
Từ khóa tự do Bài tập
Tác giả(bs) CN Văn, Như Cương,
Tác giả(bs) CN Tạ, Mân
Tác giả(bs) CN Lê, Huy Hùng
Tác giả(bs) CN Phạm, Khắc Ban
Địa chỉ 100Kho Mượn(5): KM11090-4
Địa chỉ 100Kho Tra cứu(5): TR03812-6
00000714nam a2200301 4500
0017283
0021
004TVSP2090007315
008091223s2008 vm| vie
0091 0
020|c13.900đ
039|a20210122193155|blibol55|y20091223100500|zanhbl
041|avie
044|avm
08214|a516.076|bB103t
24500|aBài tập hình học 12 :|bNâng cao /|cVăn, Như Cương (chủ biên), Phạm Khắc Ban, Lê Huy Hùng, Tạ Mân
260|aH. :|bGiáo dục,|c2008
300|a247tr. ;|c24cm
653|aNâng cao
653|aToán
653|aLớp 12
653|aSách giáo khoa
653|aHình học
653|aBài tập
70011|aVăn, Như Cương,|eChủ biên
70011|aTạ, Mân
70011|aLê, Huy Hùng
70011|aPhạm, Khắc Ban
852|a100|bKho Mượn|j(5): KM11090-4
852|a100|bKho Tra cứu|j(5): TR03812-6
890|a10|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM11090 Kho Mượn 516.076 B103t Sách 1
2 KM11091 Kho Mượn 516.076 B103t Sách 2
3 KM11092 Kho Mượn 516.076 B103t Sách 3
4 KM11093 Kho Mượn 516.076 B103t Sách 4
5 KM11094 Kho Mượn 516.076 B103t Sách 5
6 TR03812 Kho Tra cứu 516.076 B103t Sách 6
7 TR03813 Kho Tra cứu 516.076 B103t Sách 7
8 TR03814 Kho Tra cứu 516.076 B103t Sách 8
9 TR03815 Kho Tra cứu 516.076 B103t Sách 9
10 TR03816 Kho Tra cứu 516.076 B103t Sách 10