DDC 372.7
Nhan đề Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 2.Tập 2 :Theo chương trình giáo dục phổ thông mới; Hỗ trợ buổi học thứ 2, lớp học 2 buổi/ngày /Đỗ Tiến Đạt(chủ biên),...
Lần xuất bản In lần thứ 14
Thông tin xuất bản H. :Nxb. Đại học Sư phạm,2020
Mô tả vật lý 64tr. ;27cm
Từ khóa tự do Toán
Từ khóa tự do Lớp 2
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Sách đọc thêm
Tác giả(bs) CN Đỗ, Tiến Đạt,
Tác giả(bs) CN Trần, Thuý Ngà
Tác giả(bs) CN Đỗ, Đức Bình
Tác giả(bs) CN Trần, Ngọc Bích
Địa chỉ 100Kho đọc(2): KD18819-20
Địa chỉ 100Kho tham khảo(3): TK12431-3
00000772nam a2200289 4500
00130661
0021
004TVSP2200031913
008201112s2020 vm| vie
0091 0
020|c23000đ
039|a20210122210225|blibol55|y20201112092600|zlibol55
041|avie
044|avm
08204|a372.7|bB103T
24500|aBài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 2.|nTập 2 :|bTheo chương trình giáo dục phổ thông mới; Hỗ trợ buổi học thứ 2, lớp học 2 buổi/ngày /|cĐỗ Tiến Đạt(chủ biên),...
250|aIn lần thứ 14
260|aH. :|bNxb. Đại học Sư phạm,|c2020
300|a64tr. ;|c27cm
653|aToán
653|aLớp 2
653|aBài tập
653|aSách đọc thêm
70010|aĐỗ, Tiến Đạt,|ech.b.
70010|aTrần, Thuý Ngà
70010|aĐỗ, Đức Bình
70010|aTrần, Ngọc Bích
852|a100|bKho đọc|j(2): KD18819-20
852|a100|bKho tham khảo|j(3): TK12431-3
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD18819 Kho đọc 372.7 B103T Sách 1
2 KD18820 Kho đọc 372.7 B103T Sách 2
3 TK12431 Kho tham khảo 372.7 B103T Sách 3
4 TK12432 Kho tham khảo 372.7 B103T Sách 4
5 TK12433 Kho tham khảo 372.7 B103T Sách 5