• Khoá luận
  • 530.15 NG527D
    Áp dụng phương pháp tách biến Fourier để giải các phương trình vật lí toán :
DDC 530.15
Tác giả CN Nguyễn, Thị Dịu
Nhan đề Áp dụng phương pháp tách biến Fourier để giải các phương trình vật lí toán :Khoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết /Nguyễn Thị Dịu; Phạm Thị Minh Hạnh (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2009
Mô tả vật lý 69tr. ;29cm
Phụ chú Đtts ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, khoa Vật lý
Từ khóa tự do Phương pháp
Từ khóa tự do Toán
Từ khóa tự do Vật lí
Từ khóa tự do Giải phương trình
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Minh Hạnh,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL02578
00000854nam a2200265 4500
00113907
0026
004TVSP2110013941
008110913s2009 vm| vie
0091 0
039|a20210122194846|blibol55|y20110913092600|zlibol55
041|avie
044|avm
08214|a530.15|bNG527D
1001|aNguyễn, Thị Dịu
24510|aÁp dụng phương pháp tách biến Fourier để giải các phương trình vật lí toán :|bKhoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết /|cNguyễn Thị Dịu; Phạm Thị Minh Hạnh (hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2009
300|a69tr. ;|c29cm
500|aĐtts ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, khoa Vật lý
653|aPhương pháp
653|aToán
653|aVật lí
653|aGiải phương trình
70011|aPhạm, Thị Minh Hạnh,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL02578
890|a1|b0|c0|d0
915|aVật lý lý thuyết
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL02578 Kho Khóa luận 530.15 NG527D Luận án, luận văn 1