• Khoá luận
  • 025.2 TR121H
    Tổ chức, quản lí tài liệu địa chí tại Thư viện tỉnh Hưng Yên :
DDC 025.2
Tác giả CN Trần, Thị Huyền
Nhan đề Tổ chức, quản lí tài liệu địa chí tại Thư viện tỉnh Hưng Yên :Khoá luận tốt nghiệp đại học /Trần Thị Huyền; Vũ Thị Thuý Chinh (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2014
Mô tả vật lý 65tr. ;29cm +
Phụ chú Đtts ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Thư viện
Từ khóa tự do Quản lí tài liệu
Từ khóa tự do Tổ chức tài liệu
Từ khóa tự do Hưng Yên
Từ khóa tự do Tài liệu địa chí
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Thuý Chinh,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL06793
00000871nam a2200277 4500
00123084
0026
004TVSP2150023157
008150507s2014 vm| vie
0091 0
039|a20210122202352|blibol55|y20150507084700|ztamnt
041|avie
044|avm
08214|a025.2|bTR121H
1001|aTrần, Thị Huyền
24510|aTổ chức, quản lí tài liệu địa chí tại Thư viện tỉnh Hưng Yên :|bKhoá luận tốt nghiệp đại học /|cTrần Thị Huyền; Vũ Thị Thuý Chinh (hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2014
300|a65tr. ;|c29cm +|e01 đĩa
500|aĐtts ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Công nghệ thông tin
653|aThư viện
653|aQuản lí tài liệu
653|aTổ chức tài liệu
653|aHưng Yên
653|aTài liệu địa chí
70011|aVũ, Thị Thuý Chinh,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL06793
890|a1|b0|c0|d0
915|aThư viện thông tin
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL06793 Kho Khóa luận 025.2 TR121H Luận án, luận văn 1