Dòng Nội dung
1
<66=Sáu mươi sáu> tình huống của hiệu trưởng trường tiểu học / Nguyễn Trại

H. : Giáo dục, 2003
156tr. ; 20cm 20cm

Tập hợp 66 tình huống ứng xử giữa hiệu trưởng với giáo viên, với học sinh, với phụ huynh học sinh và với những đối tượng khác dành cho hiệu trưởng các trường tiểu học
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài soạn tự nhiên và xã hội 1 / Nguyễn Trại (chủ biên), Nguyễn Minh Hảo

H. : Giáo dục, 1998
103tr. ; 20,5cm. 20,5cm.


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bài soạn tự nhiên và xã hội 2 / Nguyễn Trại, Lương Thị Thi, Lê Thị Hải

H. : Giáo dục, 1998
95tr. ; 20,5cm. 20,5cm.


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bài soạn tự nhiên và xã hội 4. Tập 1 / Nguyễn Trại, Lê Trường Nhật, Nguyễn Đình Ất, Trần Lương Kỳ

H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 1999
207tr. ; 20,5cm 20,5cm


Đầu mục:41 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bài soạn tự nhiên và xã hội 5. Tập 1 / Nguyễn Trại, Lê Trường Nhật, Nguyễn Đình Ất, Trần Văn Lưu

H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 1999
239tr. ; 20,5cm 20,5cm


Đầu mục:11 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)