Dòng Nội dung
1
Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy - học các phân môn Tập đọc, Luyện từ và câu, Tập làm văn lớp 4 văn lớp 4 : Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / Nguyễn Hương Thu ; TS. Nguyễn Trọng Hoàn (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2015
120tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Tìm ra phương pháp sử dụng bản đồ tư duy để tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nâng cao chất lượng dạy học các phân môn Tập đọc, Luyện từ và câu, Tập làm văn lớp 4.