Dòng Nội dung
1
Phát triển năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh cho học sinh trong dạy học môn Khoa học ở tiểu học : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Đàm Ngọc Thu ; TS. Lương Việt Thái (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
92tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Xác định các biện pháp nhằm phát triển năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên cho HS thông qua dạy học môn Khoa học Lớp 4, góp phần nâng cao chất lượng học tập môn Khoa học ở Tiểu học
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:36)