Dòng Nội dung
1
Ảnh hưởng của nhiệt độ và biến dạng lên sự tự khuếch tán trong tinh thể GaAs : Luận văn thạc sĩ Khoa học vật chất / Tạ Thị Thu Trang; TS. Phan Thị Thanh Hồng (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
34tr. ; 29cm 29cm

nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và biến dạng lên sự tự khuếch tán trong tinh thể GaAs.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
2
Phát triển kỹ năng đọc hiểu cho học sinh tiểu học qua tập thơ Cánh diều khao khát của Nguyễn Trọng Hoàn : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Tạ Thị Thu Trang ; TS. Nguyễn Thị Kiều Anh (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
105tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lí luận về đọc hiểu, qua khảo sát, tìm hiểu tập thơ “Cánh diều khao khát” của Nguyễn Trọng Hoàn, đề xuất một số biện pháp phát triển kỹ năng đọc hiểu cho học sinh tiểu học và góp phần làm phong phú hơn tài liệu về dạy và học thơ cũng như hỗ trợ trong việc đọc mở rộng cho học sinh tiểu học.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:10)
3
Phát triển năng lực tự học cho học sinh lớp 5 trong dạy học các bài toán chuyển động : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Tạ Thị Thu Trang ; TS. Lê Ngọc Sơn (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
54tr. ; 29cm 29cm

Đề xuất biện pháp nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh lớp 5 trong dạy học các bài toán chuyển động.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)