Dòng Nội dung
1
Bài toán điều khiển tối ưu toàn phương mô tả bởi hệ phương trình vi phân tuyến tính trong không gian Hilbert : Luận văn thạc sĩ Toán học / Vũ Thị Hoàng Yến ; PGS.TS. Tạ Duy Phượng (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2015
79tr. ; 29cm 29cm

Tìm hiểu về hệ phương trình vi phân thường trong không gian Hilbert; Nghiên cứu bài toán điều khiển tối ưu với hàm mục tiêu toàn phương mô tả bởi hệ phương trình vi phân tuyến tính trong không gian Hilbert.

2
Định lý cơ bản của lý thuyết Galoa và một số ứng dụng : Khoá luận tốt nghiệp Đại học : Chuyên ngành : Đại số / Vũ Thị Hoàng Yến; Nguyễn Huy Hưng [Hướng dẫn khoa học]

H. : Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2012
33tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)