Dòng Nội dung
1
Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 2 trong dạy học tập làm văn : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Bùi Thị Hương ; Phạm Kiều Anh (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
117tr. ; 29cm + 29cm +

Đề xuất biện pháp dạy học Tập Làm văn lớp 2 có tích hợp rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:18)
2
Hàm số biến phức và một số ứng dụng : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Bùi Thị Hương ; Nguyễn Huy Thảo (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2019
40tr. ; 30cm + 30cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
3
Hoạt động của mỏ than Mạo Khê từ năm 1954 đến năm 2009 : Khoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam / Bùi Thị Hương; Chu Thị Thu Thuỷ (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2010
72tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Hoạt động dạy học môn tiếng Viiệt lớp 4 theo chương trình dạy học 2 buổi /ngày : Khóa luận tốt nghiệp : Chuyên ngành :Tiếng việt / Bùi Thị Hương ; Phạm Thị Hòa (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 [ phát hành ], 2013
75tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5