Dòng Nội dung
1
Bài toán bất đẳng thức biến phân afin suy rộng và ứng dụng : Luận văn Thạc sĩ Toán học / Nguyễn Thị Thảo ; TS. Nguyễn Năng Tâm (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2019
45tr. ; 29cm + 29cm +

Làm rõ một cách hệ thống những tính chất định tính của bài toán bất đẳng thức biến phân afin suy rộng và ứng dụng của nó
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
2
Bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? của Hoàng Phủ Ngọc Tường từ góc nhìn văn hóa : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Thảo ; TS. La Nguyệt Anh (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
43tr. ; 29cm 29cm

Tìm hiểu về Hoàng Phủ Ngọc Tường và bút kí của ông; Thấy được nét độc đáo và đặc sắc trong bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? và khẳng định những đóng góp của tác giả đối với văn học Việt Nam hiện đại
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
3
Công cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Lào (1897 - 1929) : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Thảo; Nguyễn Thị Tuyết Nhung (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2014
51tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Công nghệ MPLS và ứng dụng MPLS trong thiết lập mạng riêng ảo : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Thảo ; Lê Bá Dũng (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2016
42tr. ; 29cm 29cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
5
Cực trị hình học : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Thảo; THS. Đinh Thị Kim Thúy (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2020
45tr. ; 29cm + 29cm +

Nghiên cứu một số vấn đề về cực trị hình học. Xây dựng hệ thống các ví dụ và bài tập
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)