Dòng Nội dung
1
AutoCAD 2006 instructor : A student guide to complete coverage of AutoCAD’s commands and features / James A. Leach

Boston : McGraw-Hill/ Higher Education, 2006
xxxviii, 1370 p. : ill. ; 28cm 28cm

Giới thiệu Autocad 2006. Các kỹ năng đồ hoạ máy tính trong Autocad 2006: Các thao tác khởi động, các lệnh về file. các khái niệm lệnh vẽ. Các lệnh cơ bản. Nhập toạ độ, chỉnh sửa và hiển thị hình ảnh và các kỹ năng đồ hoạ máy tính khác.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài tập Thiết kế mô hình ba chiều với AutoCAD / PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc

H. : Nxb.Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2007
330tr. ; 24cm 24cm

Bao gồm các bài tập kĩ thuật thiết kế đồ hoạ ba chiều theo công nghệ 3D cụ thể: Thiết kế mô hình đường cong và mặt cong mô hình solid, bài tập hướng dẫn quan sát mô hình ba chiều, tạo hình ảnh thật cho mô hình và các bài tập tự thiết kế trong phần mềm Autocad
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bài tập vẽ thiết kế kỹ thuật với AutoCAD / PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc

H. : Nxb.Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2008
235tr. ; 24cm 24cm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Autocad. Tạo khung tên bản vẽ và bản vẽ mẫu. Các đối tượng hình học hai chiều vẽ hình học 1, 2, 3. Vẽ các đường cong phức tạp. Hình chiếu phụ và riêng phần
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Sử dụng AutoCAD 2004. Tập 1, Cơ sở vẽ thiết kế hai chiều (2D) / PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc

H. : Nxb.Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2007
551tr. ; 24cm 24cm

Trình bày lý thuyết, ví dụ thực hành và bài tập phần mềm Autocad hỗ trợ vẽ và thiết kế bản vẽ xây dựng, cơ khí, kiến trúc, bản đồ, sơ đồ...
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Sử dụng AutoCAD 2004. Tập 2, Hoàn thiện bản vẽ tiết kế hai chiều / PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc

H. : Nxb.Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2008
523tr. ; 24cm 24cm

Trình bày lý thuyết, ví dụ thực hành và bài tập phần mềm Autocad hỗ trợ vẽ và thiết kế bản vẽ xây dựng, cơ khí, kiến trúc, bản đồ, sơ đồ...
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)