Dòng Nội dung
1
Âm nhạc 1 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4507/QĐ-BGĐT ngày 2/11/2019 / Lê Anh Tuấn (Tổng chủ biên) ; Đỗ Thanh Hiên

H. : Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, 2020
72tr. : Minh họa

Sách hướng dẫn các em học hát, chơi nhạc cụ, đọc nhạc, nghe nhạc và khám phá bao điều kì diệu của thế giới âm nhạc
Đầu mục:60 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài tập Âm nhạc 7 / Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng ch.b.), Lương Diệu Ánh ,…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
36tr. : minh họa ; 24cm 24cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bài tập Công nghệ 7 / Nguyễn Tất Thắng (tổng ch.b.), Dương Văn Nhiệm (ch.b.), Phạm Thị Lam Hồng,..

Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2022
55tr. : minh họa ; 24cm 24cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bài tập Công nghệ 8 / Bùi Văn Hồng (đồng ch.b.),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2023
68tr. : minh họa ; 24cm 24cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bài tập Công nghệ 8 / Nguyễn Trọng Khanh (tổng ch.b.), Nguyễn Thế Công (ch.b.), Nguyễn Thị Mai Lan,…

Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023
51tr. : minh họa ; 24cm 24cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)