Dòng Nội dung
1
<12 = mười hai> chủ đề chuyên sâu và chiến lược ôn thi trắc nghiệm môn lịch sử lớp 12 / ThS. Trần Thị Kim Thu, ThS. Hà Thị Đế, ThS. Nguyễn Thị Thanh Hải

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018
316 ; 27cm 27cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
<2400=Hai nghìn bốn trăm> bài tập hoá học : Dùng cho học sinh THPT, học sinh dự thi Đại học và học sinh chuyên hoá / N. E. Cuzmenco, V. V. Eremin; Hoàng Nhuận, Hoàng Mai Hương (dịch)

H. : Khoa học kỹ thuật, 2002
642tr. ; 20,5cm. 20,5cm.

Tập hợp 2400 các bài tập về hoá học đại cương, hoá học vô cơ, hoá học hữu cơ và một số đề thi vào các trương đại học môn hoá học kèm theo hướng dẫn và lời giải của các phần
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
<25=Hai năm> bài trắc nghiệm anh văn cấp độ B = 25 English tests for B level / Trần Văn Diệm

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 1997
219tr. ; 21cm 21cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
<30=Ba mươi> bài luyện thi trắc nghiệm tiếng Anh. dành cho học sinh THPT và thí sinh thi CĐ - ĐH / Tập 1 : Song Phúc (chủ biên)

H. : Giáo dục, 2003
112tr. ; 20cm. 20cm.

Bao gồm 30 bài luyện thi tiếng Anh dùng cho học sinh THPT và thí sinh thi Cao đẳng và đại học, mỗi bài thi gồm 2 phần: phần trắc nghiệm và phần tự luận
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
<30=Ba mươi> đề ôn luyện tiếng việt cuối bậc tiểu học : Dành cho học sinh lớp 4, 5 / Lê Hữu Tỉnh, Lê Phương Nga, Phạm Thế Sâm, Nguyễn Trí

H. : Giáo dục, 2004
191tr. ; 20cm 20cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)