Dòng Nội dung
1
Bài toán bất đẳng thức biến phân trong không gian Hilbert : Luận văn Thạc sĩ Toán học / Lê Thị Hồng Hạnh ; Nguyễn Năng Tâm (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2016
53tr. ; 29cm + 29cm +

Nghiên cứu bất đẳng thức biến phân trong không gian Hilbert và một số phương pháp giải bài toán Bất đẳng thức biến phân trong không gian Hilbert
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
Bài toán bù trong không gian Hilbert : Luận văn Thạc sĩ Toán học / Đỗ Anh Tuấn ; Nguyễn Năng Tâm (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2016
46tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
3
Bài toán điều khiển tối ưu toàn phương mô tả bởi hệ phương trình vi phân tuyến tính trong không gian Hilbert : Luận văn thạc sĩ Toán học / Vũ Thị Hoàng Yến ; PGS.TS. Tạ Duy Phượng (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2015
79tr. ; 29cm 29cm

Tìm hiểu về hệ phương trình vi phân thường trong không gian Hilbert; Nghiên cứu bài toán điều khiển tối ưu với hàm mục tiêu toàn phương mô tả bởi hệ phương trình vi phân tuyến tính trong không gian Hilbert.

4
Bài toán tối ưu tuyến tính với ràng buộc bù tuyến tính trong không gian Hilbert : Luận văn Thạc sĩ Toán học / Mạc Văn Toán ; Nguyễn Năng Tâm (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2016
50tr. ; 29cm + 29cm +

Nghiên cứu những tính chất định tính của bài toán tối ưu
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Các không gian với chuẩn dương và chuẩn âm : Luận văn thạc sĩ Toán học. Chuyên ngành: Toán giải tích / Ngô Thanh Hà; PGS.TS Nguyễn Phụ Hy (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2013
46tr. ; 29cm + 29cm +

Không gian Hilbert, các phiếm hàm tuyến tính liên tục trên không gian hilbert, vector suy rộng, không gian L2 [a,b]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)