Dòng Nội dung
1
Từ điển chính trị : Do một tập thể tác giả Liên xô biên soạn dưới sự chỉ đạo của giáo sư B.N. Pônômarép

H. : Sự thật, 1962
952tr. ; 24cm. 24cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)