Dòng Nội dung
1
Đánh giá tác động hoạt động tín ngưỡng cầu tài lộc tới môi trường tự nhiên tại đền Bà Chúa Kho (xã Vũ Ninh - thành phố Bắc Ninh- tỉnh Bắc Ninh) và hệ thống các giải pháp : Khoá luận tốt nghiệp đại học. / Nguyễn Thị Phương Thảo ; Hoàng Nguyễn Bình (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2009
32tr. ; 29cm 29cm

Phân tích đánh giá môi trường cảnh quan của khu di tích lịch sử - văn hoá Đền Bà Chúa khoa. Tìm hiểu nguyên nhân và dự báo các tác động môi trường của hoạt động tín ngưỡng cầu tài lộc ở khu vực. Đề xuất các giải pháp giảm thiểu.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Phát triển năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh cho học sinh trong dạy học môn Khoa học ở tiểu học : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Đàm Ngọc Thu ; TS. Lương Việt Thái (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
92tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Xác định các biện pháp nhằm phát triển năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên cho HS thông qua dạy học môn Khoa học Lớp 4, góp phần nâng cao chất lượng học tập môn Khoa học ở Tiểu học
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:36)