Dòng Nội dung
1
Những giải pháp tổ chức nhằm phát triển đào tạo nghề tai Trường Công nhân kỹ thuật Tỉnh Yên Bái trong giai đoạn hiện nay : Luận văn Thạc sĩ Quản lí và tổ chức công tác văn hoá, giáo dục / Trần Anh Tú, Hà Thế Truyền

H., 1999
82tr. ; 29cm. + 29cm. +

Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của những giả pháp tổ chức phát triiển đào tạo nghề trong các trường công nhân kỹ thuật công lập ; đề xuất và lý giải hệ thống những giải pháp tổ chức nhằm phát triển đào tạo nghề trong trường CNKT Yên Bái; điều tra kết quả nhằm khẳng định hiệu quả và tính khả thi của những giải pháp trên ; đề xuất, kiến nghị với các cấp, ngành có liên quan đến công tác đào tạo nghệ
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Quản lí đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại trường trung cấp nghề thủ công mỹ nghệ Kiến Xương, tỉnh Thái Bình : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục / Ngô Duy Bộ ; Bùi Minh Hiền (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2016
95tr. ; 29cm + 29cm +

Biện pháp quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở trường trung cấp nghề thủ công mỹ nghệ Kiến Xương
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
3
Quản lí dạy học thực hành nghề theo hướng hợp tác với doanh nghiệp ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp quận trên địa bàn Hà Nội : Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / Vũ Thị Hồng Vân ; PGS.TS. Đặng Thành Hưng (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2019
96tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Đề xuất các biện pháp quản lí dạy học thực hành nghề ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp quận theo hướng hợp tác với doanh nghiệp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục học và giải quyết nhiệm vụ phân luồng học sinh
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:23)
4
Quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên ở tỉnh Hà Giang : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Nguyễn Ngọc Kiên ; Trần Thị Hồng Loan (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
116tr.+phụ lục ; 29cm + 29cm +

Đề tài nghiên cứu một số biện pháp quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn của các Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
5
Quản lý đào tạo theo tiếp cận năng lực ở Trường Trung cấp nghề số 11 Bộ Quốc phòng : Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục / Phạm Mạnh Tùng; Đặng Thành Hưng (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2015
97tr. ; 29cm + 29cm +

Quản lý mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, hoạt động Dạy - Học nghề, cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo nghề
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)