Dòng Nội dung
1
<30=Ba mươi> phát minh khoa học nổi tiếng / Vũ Bội Tuyền

H. : Phụ nữ, 1998
295tr ; 19 cm 19 cm


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
<330=Ba trăm ba mươi> danh nhân thế giới : Văn học nghệ thuật, Khoa học kỹ thuật / Trần Mạnh Tường(biên soạn); Nguyễn Văn Trương, Vũ Ngọc Khánh (hiệu đính),...

H. : Văn hoá Thông tin, 1996
641tr. ; 20,5cm. 20,5cm.

Giới thiệu về thân thế, sự nghiệp, công trình, tác phẩm của 330 danh nhân thế giới thuộc các lĩnh vực văn học - nghệ thuật và khoa học - kỹ thuật
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Almanach - Người mẹ và phái đẹp / Nguyễn Hoàng Điệp, Lê Thị Ngân Giang, Nguyễn Thị Thu Vân... ; Nhật Chi s.t.

H. : Văn hoá Thông tin, 2008
2304tr. : ảnh ; 32cm 32cm

Giới thiệu niên lịch, sự kiện, luật pháp và các công ước về bà mẹ và phái đẹp; Người mẹ và phái đẹp trong truyền thuyết, lịch sử; Những phụ nữ nổi tiếng trong lịch sử Thế giới, Việt Nam và các Đệ nhất phu nhân; Các nữ anh hùng trong chiến đấu, lao động và các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng; Những nữ nguyên thủ, chính khách Thế giới và các nhà lãnh đạo nữ Việt Nam thời hiện đại; Những nhà khoa học nữ trong nhiều lĩnh vực; Phái đẹp với văn chương, nghệ thuật, văn hoá, thể thao, bách khoa tri thức về phụ nữ...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học : Lưu hành nội bộ / Nguyễn Anh Dũng

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
93tr. ; 29cm 29cm

Bài giảng trình bày những kiến thức về khoa học, nghiên cứu khoa học, các phương pháp nghiên cứu khoa học chung nhất, cấu trúc và cách xây dựng đề cương một công trình khoa học. Qua đó, giúp người học bước đầu biết tổ chức và tiến hành nghiên cứu một đề tài khoa học
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:30)
5
Be a scientist / Richard Moyer,

New York : McGraw-Hill, 2000
v, [68]p. : phot. ; 28cm 28cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)