Dòng Nội dung
1
2
Âm nhạc 11 : Sách giáo viên / Nguyễn, Hoàng Hậu (tổng ch.b.)

Huế : Nxb. Đại học Huế, 2023
179tr. : minh hoạ ; 24cm 24cm


Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Áp dụng phương pháp dạy học theo mô hình trường học mới VNEN vào thiết kế và tổ chức dạy học đọc hiểu văn bản "Chí Phèo" - Nam Cao : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Phạm Thị Phượng ; PGS.TS. Bùi Minh Đức (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2016
60tr. ; 29cm 29cm

Xác định cơ sở lí luận và cơ sở thực tế để đề xuất quy trình dạy học đối với các bài học đọc - hiểu văn bản văn học ở lớp 11 theo định hướng ứng dụng VNEN; Đề xuất quy trình dạy học các bài học đọc - hiểu văn bản văn học ở lớp 11.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:13)
4
Applying formative assessment in teaching 11th-grade mathematics : Khoá luận tốt nghiệp đại học / La Tan Son ; Dr. Pham Thi Dieu Thuy (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
57tr. ; 29cm 29cm

Study the theoreticaland practical on organizing formative assessment. Investigate the relationship between formative assessment and developing students' aompetencies. Propose some measure for organizing formative assessment, contribute to improving the quality os teaching Mathematics.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
5
Bài tập đại số và giải tích 11 / Phan Đức Chính, Ngô Hữu Dũng.

H. : Giáo dục, 1991
182 tr. ; 21 cm 21 cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)